Wijzigingen aan decreten en besluiten

Onze basisregelgeving is gebaseerd op bepalingen in het decreet en besluit. In de tabel hieronder vind je afwijkingen van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap. 

Artikelnummer Onderwerp Datum wijziging Link naar volledig document
30 Verzamelbesluit geïntegreerd ondersteuningsaanbod gelijke onderwijskansen secundair onderwijs 16/07/2021

Link 1
Link 2
Link 3 
Link 4

122, 123 Onderwijsdecreet 31 7/07/2021 Link
2, 3, 4

Studiefinanciering pleegkinderen en pleeggasten

25/06/2021 Link
29

Coronajokerbonus academiejaar 2020-2021 (deel 2)

25/06/2021 Link
6 Coronajokerbonus academiejaar 2020-2021 (deel 1) 18/02/2021 Link
17 Versoepeling huurtermijn door coronacrisis 15/05/2020 Link
25 Coronajokerbonus academiejaar 2019-2020 28/07/2020 Link
21, 22, 23, 24 en 26 Eenmalige toelage verpleegkunde 28/07/2020 Link