Wannneer krijg ik de toelage?

Je dossier is volledig

Je hebt alle vakken van het aanvraagformulier correct ingevuld? En je hebt alle vereiste documenten bij de aanvraag gevoegd?

Dan kan je dossier bij de eerste behandeling afgehandeld worden. De verwerking van de aanvragen gebeurt in chronologische volgorde. Als je in aanmerking komt voor een toelage, krijg je die ook uitbetaald.

Uitbetaling van de toelage

  • Voor een kleuter of een leerling in het lager en secundair onderwijs: de persoon die in het onderhoud voorziet, ontvangt de toelage. Meestal is dat een van de ouders.
  • Studenten in het hoger onderwijs ontvangen hun studietoelage rechtstreeks op hun eigen bankrekening.
     

Je dossier is niet volledig

Als je dossier niet volledig is, vraagt de afdeling School- en Studietoelagen je om bijkomende informatie. Op het moment dat je ons de nodige documenten bezorgt, zal je dossier opnieuw chronologisch behandeld worden.

Bezorg de ontbrekende informatie vóór 31 december 2019. Anders wordt je aanvraag niet meer behandeld.

Gehuwde leerlingen of studenten kunnen hun dossier vervolledigen tot 31 december 2020.