Wanneer wordt mijn dossier behandeld?

De afdeling Studietoelagen verwerkt alle aanvragen en documenten in chronologische volgorde. Wat eerst binnenkomt, wordt eerst behandeld.

Wil je weten wanneer jouw dossier aan de beurt komt? We maakten een voorspelling, die maandelijks wordt aangepast:

Voorspellingstabel dossierbehandeling

In september en oktober 2019 werden bijna dubbel zoveel dossiers gestart dan in september en oktober vorig jaar. Daardoor zijn de behandeltermijnen voor de dossiers die in oktober en november werden ingediend aanzienlijk langer dan aanvankelijk gedacht.

De voorspelling is gebaseerd op de aantallen dossiers en bijkomende documenten die de afdeling Studietoelagen verwacht te ontvangen. De voorspelling is de laatst mogelijke behandeldatum, veel dossiers worden sneller afgewerkt. Daarnaast verwerken we 1 op 3 dossiers automatisch.

Als het indienpatroon sterk wijzigt, wordt de voorspelling ook bijgesteld.