Wanneer wordt mijn dossier behandeld?

De afdeling School- en Studietoelagen verwerkt alle aanvragen en documenten in chronologische volgorde. Wat eerst binnenkomt, wordt eerst behandeld.

Wil je weten wanneer jouw dossier aan de beurt komt? We maakten een voorspelling, die maandelijks wordt aangepast:

Status dossierbehandeling

Voorbeelden

  • Stuurde je je aanvraag op in februari? Dan mag je ten laatste tegen einde april een bericht van ons verwachten.
    Als je aanvraag volledig was, ontvang je een bericht over de goed- of afkeuring. Ontbreken er nog documenten, dan vragen we je om bijkomende informatie.
     
  • Vroeg de afdeling School- en Studietoelagen je in februari naar bijkomende informatie, en antwoordde jij daar begin maart op? De bijkomende informatie wordt dan in de loop van maart, april of mei verwerkt. Je mag ten laatste tegen midden mei een bericht verwachten.
     
  • Bezorgde je in de loop van april nieuwe informatie? Dan wordt je dossier ten laatste einde juni opnieuw behandeld. 

De voorspelling is gebaseerd op de aantallen dossiers en bijkomende documenten die de afdeling School- en Studietoelagen verwacht te ontvangen. De voorspelling is de laatst mogelijke behandeldatum, veel dossiers worden sneller afgewerkt. Daarnaast verwerken we 1 op 3 dossiers automatisch.

Als het indienpatroon sterk wijzigt, wordt de voorspelling ook bijgesteld.

Hoeveel aanvragen waren er maandelijks in 2016-2017?

Aantal ingediende aanvragen 2016-2017

Ter info: de indieningsdatum wordt bepaald op het ogenblik van het indienen van een traditionele aanvraag (op papier of digitaal), of van het moment dat er geantwoord wordt op een automatisch gestart dossier.