Wanneer behandelen jullie mijn dossier?

Dossierbehandeling vorige academiejaren 

Je dossier van academiejaar 2019-2020 of eerder wordt binnen de maand behandeld nadat je documenten verstuurde. 

Dossierbehandeling vanaf huidig academiejaar

Wil je weten wat de behandeltermijn van je dossier is voor het huidige academiejaar? We maken het onderscheid tussen het moment waarop we een dossier opstarten en het dossier behandelen.

Dossierstart 

Wanneer we een dossier voor je opstarten, verzamelen we je gegevens in onze databanken om ze later te verwerken. Je dossier wordt dan klaargemaakt om behandeld te worden. Een dossierstart betekent dus nog niet dat je gegevens meteen gecontroleerd en beoordeeld worden. De dossierbehandeling valt dus niet samen met de dossierstart.

Als je vanaf augustus* aangeeft dat we een dossier voor je mogen opstarten, wordt je dossier binnen de maand nadat je je profiel instelde opgestart.

*In het decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap (Art. 53) staat vermeld dat we pas vanaf augustus kunnen onderzoeken of je recht hebt op een toelage.

Dossierbehandeling

Dit jaar verloopt de dossierbehandeling anders dan de voorbije jaren. In het verleden behandelden we de aanvragen voor een studietoelage in chronologische volgorde: hoe sneller je een aanvraag indiende, hoe vlugger je dossier behandeld werd. Daar brengen we nu verandering in: je hoeft zelf geen aanvraag meer in te dienen omdat we automatisch je jaardossier opstarten wanneer je dat aangeeft in het digitaal loket bij je 'opstartvoorkeur'. Dit betekent niet dat je automatisch een studietoelage ontvangt: wanneer we je jaardossier opstarten, onderzoeken we of je recht hebt op een toelage. 

Maak voor jezelf uit in welke van de twee onderstaande situaties je je bevindt, en raadpleeg de bijhorende behandeltermijn: 

Wil je voor het eerst een studietoelage?

Dan helpen we je zo snel mogelijk verder. Hoe sneller je je gegevens via het digitaal loket aanvult en/of bevestigt, hoe sneller we je dossier behandelen. 

Vroeg je in het verleden al een studietoelage aan?

Heb je vroeger al een jaardossier gehad? Hoe groter de kans is dat je recht hebt op een toelage, hoe vroeger we je dossier behandelen. We kijken daarvoor naar je studieprestaties en of je de voorbije jaren recht had op een studietoelage. We bekijken het aantal studiepunten waarvoor je geslaagd bent, of je een bijna-beursstudent bent en of je in je diplomajaar zit.

Overzicht opgestarte en behandelde dossiers