Wanneer behandelen jullie mijn dossier?

Behandeltermijn_2020

Wil je weten wanneer we opstarten voor het academiejaar 2020-2021?

De behandeltermijn van je dossier hangt samen met het moment waarop je in je profiel instelt dat we voor jou een dossier mogen opstarten. Als je in de maanden juni, juli of augustus aangeeft dat er een dossier moet worden opgestart, starten we ten laatste in september jouw dossier op.

Als je in de andere maanden (maanden september tot en met 1 juni 2021) aangeeft dat we een dossier mogen aanmaken, starten we binnen de maand op.

Zodra we je dossier opstarten, krijg je een e-mail van ons en weet je dat je gegevens kan nakijken en verbeteren. Vanaf dat moment kan je ook documenten toevoegen aan je dossier.

*In het decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap (Art. 53) staat vermeld dat we pas vanaf augustus kunnen onderzoeken of je recht hebt op een toelage.