Kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een toelage wordt er rekening gehouden met deze vier criteria:

Pleeggasten ontvangen onder bepaalde voorwaarden een volledige studietoelage.

In principe moet je Belg zijn, maar onder bepaalde voorwaarden komen ook niet-Belgen in aanmerking voor een toelage.

Om te bepalen hoeveel je als onderhoudsverstrekker mag verdienen voor een toelage, kijken we eerst naar je 'leefeenheid'. Wat is jouw gezinssituatie?

Je inkomen speelt een belangrijke rol: je krijgt pas een toelage als je gezinsinkomen niet te hoog is. Ook het kadastraal inkomen kan een invloed hebben.

Je volgt met een diplomacontract een erkende en financierbare opleiding aan een erkende onderwijsinstelling. Je hebt ook voldoende studietoelagekrediet.