Voorbeeld van een studietraject

Jaar Inschrijving Ingeschreven
punten
Verworven
punten
Start-
krediet
Studie-
toelage-
krediet
Joker-
krediet
  Begintoestand     60 0 60
2016 Informatica 60   -60 0 0
Studieresultaat   60   +60  
Saldo     0 60 60
2017 Informatica 60   0 -60 0
Studieresultaat   40   +40  
Saldo     0 40 60
2018 Toegepaste
informatica
80   0 -40 -20
Studieresultaat   80   +60  
Saldo     0 60 40
2019 Kinesitherapie 57   0 -57 0
Studieresultaat   20   +20  
Saldo     0 23 40

In bovenstaand voorbeeld start je het academiejaar 2021-2022 met een saldo van 23 punten studietoelagekrediet en 40 punten jokerkrediet. Die saldo's zullen verminderd worden met het aantal studiepunten waarvoor je je in 2021-2022 inschrijft.