Veelgestelde vragen over impact maatregelen tegen het coronavirus op studietoelage


Ik kan tijdelijk mijn job niet meer uitoefenen en ik vrees dat ik te weinig inkomsten zal hebben om mijn statuut als zelfstandig/gehuwd student aan te tonen of te behouden. Kunnen jullie uitzonderingen maken op het vereiste minimumbedrag?

De Vlaamse Regering keurde op 26 maart 2021 een besluit principieel goed voor studenten met het zelfstandig of gehuwd statuut. Dat houdt in dat je, wanneer je in het verleden het statuut van zelfstandig of gehuwd student verwierf en nog niet verloor, uitzonderlijk in academiejaar 2020-2021 niet moeten voldoen aan de financiële voorwaarde om je statuut te behouden.

De financiële voorwaarde houdt het volgende in. Door de coronacrisis kunnen je inkomsten als zelfstandig of gehuwd student lager uitvallen. Bijgevolg is er een risico dat je het statuut en bijgevolg je studietoelage verliest. 

We berekenen de toelage wel nog altijd op je reële inkomen. Dat is vaak je inkomen van enkele jaren terug. De voorgestelde maatregel over het behoud van het zelfstandig of gehuwd statuut houdt wel nog altijd in dat je o.a. aan de financiële voorwaarden (de inkomenstoetsing), de nationaliteitsvoorwaarden en de pedagogische voorwaarden moet voldoen. Die vind je hier terug.

Opgelet:

- deze regel geldt enkel voor academiejaar 2020-2021

- deze regel geldt niet als je een statuut wilt verwerven. Daar blijven de vastgelegde parameters gelden. Meer informatie vind je hier (kom je in aanmerking voor het zelfstandig statuut) en hier (kom je in aanmerking voor het gehuwd statuut?)

 

Doordat mijn stage niet doorgaat dit academiejaar, kan ik onvoldoende studiepunten opnemen om recht te hebben op een studietoelage en verwacht ik een terugvordering. Kunnen jullie het vereiste aantal studiepunten uitzonderlijk verlagen?

We maken de berekening van de studietoelage op basis van het aantal studiepunten waarvoor je aan het einde van het academiejaar bent ingeschreven. Het blijft wel nodig om voor minstens 27 studiepunten ingeschreven te zijn om recht te hebben op een studietoelage (uitzondering: diplomajaar of een ernstige ziekte).

Wat is het gevolg op je leerkrediet (=aantal studiepunten) door de coronamaatregelen? We verlagen het aantal studiepunten niet, maar je kan onder bepaalde voorwaarden wel leerkrediet terugkrijgen. Voor meer informatie over de gevolgen van de coronamaatregelen op het leerkrediet vind je hier

We raden je bovendien aan om bij je onderwijsinstelling te informeren of je het recht op een studietoelage kan behouden als je jezelf, of je onderwijsinstelling, uitschrijft voor bepaalde vakken (vb. stage). De meeste onderwijsinstellingen registreren geen uitschrijving meer na 15 maart. Als je niet uitgeschreven bent, kan je als student je studietoelage voor dit jaar behouden.

Mijn buitenlandse stage of uitwisselingsprogramma kan niet doorgaan dit jaar. De kosten die ik al heb gemaakt, worden niet terugbetaald. Is er extra financiële hulp voorzien?

We raden je aan om contact op te nemen van de studentenvoorzieningen van je onderwijsinstelling. Zolang je je niet uitschrijft dit academiejaar, kan je je studietoelage behouden. We kijken voor de berekening van je studietoelage op het einde van het academiejaar altijd naar het aantal studiepunten waarvoor je effectief bent ingeschreven.

 

Door de gevolgen van de coronacrisis kan ik op dit moment mijn teruggevorderde studietoelage niet betalen. Wat kan ik doen?

We begrijpen dat dit een moeilijke periode is om het teruggevorderde bedrag terug te betalen. Je mag ons contacteren via het contactformulier op de website. Wij zullen dan bekijken op welke manier we kunnen helpen. Er zijn verschillende mogelijkheden om terug te betalen zonder extra kosten: bijvoorbeeld een afbetalingsplan om in verschillende schijven te betalen of tot 2 maal een uitstel van betaling van 6 maanden.

 

Door de coronamaatregelen had ik geen toegang meer tot mijn kot en heb ik de huur opgezegd. Verlies ik hiermee een gedeelte van mijn studietoelage?

We voorzien een versoepeling van de huurtermijn tijdens academiejaar 2019-2020:

Als je een huurovereenkomst aanging vóór 1 maart 2020 en je beëindigde het contract vroegtijdig omwille van de maatregelen tegen het coronavirus, stellen we de maanden maart, april, mei en juni gelijk met de situatie ‘op kot met een geldige huurovereenkomst’ en rekenen we die maanden bij de totale huurperiode.

Als je met deze regeling aan het vereiste aantal maanden huur komt om in aanmerking te komen voor een verhoogd studietoelagebedrag als kotstudent, moet je dus niets terugbetalen. Het is niet nodig om ons een stopzetting van het huurcontract te bezorgen.

 

Ik ben tijdens academiejaar 2019-2020 door overmacht omwille van COVID-19 voor ten minste één opleidingsonderdeel niet geslaagd/ik kon door overmacht omwille van COVID-19 geen (her)examen afleggen. Verlies ik hierdoor mijn studietoelage?

Ben je tijdens academiejaar 2019-2020 door overmacht omwille van COVID-19 voor ten minste één opleidingsonderdeel niet geslaagd, of kon je geen (her)examen afleggen? Dan kon je leerkrediet terugvragen via een specifieke procedure. Doordat je leerkrediet terugkrijgt, verlaagt het aantal studiepunten waarvoor je ingeschreven bent niet. Je behoudt bijgevolg je studietoelage voor 2019-2020. De maatregel heeft ook effect op de berekening van je studietoelage de komende jaren.  

Wat houdt de maatregel exact in? We voorzien een extra coronajokerkrediet voor de betrokken studenten. We voegen hetzelfde aantal studiepunten als het teruggegeven leerkrediet voor academiejaar 2019-2020 toe als jokerkrediet in je dossier van academiejaar 2020-2021. Bestaat er dan geen dossier? Dan voegen we deze studiepunten als jokerkrediet toe in je eerstvolgende dossier. Voor meer informatie over het jokerkrediet, bekijk dan deze pagina

Dossiers die we dit academiejaar al afwerkten zonder het extra coronajokerkrediet, herzien we automatisch later op het jaar. Je hoeft ons niet te contacteren, we krijgen alle informatie door via de Databank Hoger Onderwijs. Op je beslissingsbrief vermelden we het coronajokerkrediet niet specifiek bij de details van de berekening. Bij twijfel neem je best contact op met 1700.  

Opgelet: deze maatregel geldt enkel voor overmacht omwille van corona tijdens het academiejaar 2019-2020.  

 

 

Ik ben tijdens academiejaar 2020-2021 door overmacht omwille van COVID-19 voor ten minste één opleidingsonderdeel niet geslaagd/ik kon door overmacht omwille van COVID-19 geen (her)examen afleggen. Verlies ik hierdoor mijn studietoelage?

Ben je tijdens academiejaar 2020-2021 door overmacht omwille van COVID-19 voor ten minste één opleidingsonderdeel niet geslaagd, of kon je geen (her)examen afleggen? Dan kon je leerkrediet terugvragen via een specifieke procedure. Doordat je leerkrediet terugkrijgt, verlaagt het aantal studiepunten waarvoor je ingeschreven bent niet. Je behoudt bijgevolg je studietoelage voor 2020-2021. De maatregel heeft ook effect op de berekening van je studietoelage de komende jaren.  

Wat houdt de maatregel exact in? We voorzien een extra coronajokerkrediet voor de betrokken studenten. We voegen hetzelfde aantal studiepunten als het teruggegeven leerkrediet voor academiejaar 2020-2021 toe als jokerkrediet in je dossier van academiejaar 2021-2022. Bestaat er dan geen dossier? Dan voegen we deze studiepunten als jokerkrediet toe in je eerstvolgende dossier. Voor meer informatie over het jokerkrediet, bekijk dan deze pagina

Dossiers die we dit academiejaar al afwerkten zonder het extra coronajokerkrediet, herzien we automatisch later op het jaar. Je hoeft ons niet te contacteren, we krijgen alle informatie door via de Databank Hoger Onderwijs. Op je beslissingsbrief vermelden we het coronajokerkrediet niet specifiek bij de details van de berekening. Bij twijfel neem je best contact op met 1700.  

Opgelet: deze maatregel geldt enkel voor overmacht omwille van corona tijdens het academiejaar 2020-2021.  

 

 

Ik ben tijdens academiejaar 2021-2022 door overmacht omwille van COVID-19 voor ten minste één opleidingsonderdeel niet geslaagd/ik kon door overmacht omwille van COVID-19 geen (her)examen afleggen. Verlies ik hierdoor mijn studietoelage?

Ben je tijdens academiejaar 2021-2022 door overmacht omwille van COVID-19 voor ten minste één opleidingsonderdeel niet geslaagd, of kon je geen (her)examen afleggen? Dan kon je leerkrediet terugvragen via een specifieke procedure. Doordat je leerkrediet terugkrijgt, verlaagt het aantal studiepunten waarvoor je ingeschreven bent niet. Je behoudt bijgevolg je studietoelage voor 2021-2022. De maatregel heeft ook effect op de berekening van je studietoelage de komende jaren.  Ben je overgestapt naar het hoger beroepsonderwijs, of ben je voor 15 maart 2022 van hogeronderwijsinstelling veranderd? En ben je niet geslaagd in eerste zit? Dan gelden dezelfde regels. Je krijgt dan exact hetzelfde aantal studiepunten terug uit de opleiding die je volgde voor je overstap. 

Wat houdt de maatregel exact in? We voorzien een extra coronajokerkrediet voor de betrokken studenten. We voegen hetzelfde aantal studiepunten als het teruggegeven leerkrediet voor academiejaar 2021-2022 toe als jokerkrediet in je dossier van academiejaar 2022-2023. Bestaat er dan geen dossier? Dan voegen we deze studiepunten als jokerkrediet toe in je eerstvolgende dossier. Voor meer informatie over het jokerkrediet, bekijk dan deze pagina

Dossiers die we dit academiejaar al afwerkten zonder het extra coronajokerkrediet, herzien we automatisch later op het jaar. Je hoeft ons niet te contacteren, we krijgen alle informatie door via de Databank Hoger Onderwijs. Op je beslissingsbrief vermelden we het coronajokerkrediet niet specifiek bij de details van de berekening. Bij twijfel neem je best contact op met 1700.  

Opgelet: deze maatregel geldt enkel voor overmacht omwille van corona tijdens het academiejaar 2021-2022.