Veelgestelde vragen over gevolgen Brexit op Studietoelagen

Wat is het effect van Brexit op studietoelagen? 

Het effect is klein. Minder dan 50 studenten met de Britse nationaliteit ontvingen in 2019-2020 een studietoelage. Minder dan 100 Vlaamse studenten vroegen een studietoelage aan voor een opleiding in het Verenigd Koninkrijk. 

 

Ik wil als Belg in het Verenigd Koninkrijk studeren...wat is het gevolg? 

Er verandert weinig: je kan bij ons nog altijd een studietoelage aanvragen. Studenten die vanuit België in het Verenigd Koninkrijk willen studeren, vallen nog altijd onder het stelsel van verticale mobiliteit. Dit stelsel laat toe dat studenten die in de Europese Hogeronderwijsruimte (EHOR) studeren, in aanmerking komen voor een studietoelage (zie decreet betreffende de studiefinanciering art. 29). Het Verenigd Koninkrijk blijft ook na Brexit onderdeel van deze Europese Hogeronderwijsruimte . De EHOR laat toe dat je je studiefinanciering behoudt wanneer je wil studeren in een van de veertig deelnemende landen.  

Opgelet:  

  • De kans bestaat dat het inschrijvingsgeld van instellingen in het Verenigd Koninkrijk na 1 januari 2020 verhoogt. EU-burgers zullen waarschijnlijk niet meer onder de home fees van het Verenigd Koninkrijk vallen. Hou hier rekening mee. Bekijk daarom zeker alternatieve financiering voor je opleiding.  

  • De voorwaarden om een studietoelage te krijgen, blijven nog altijd dezelfde. Lees meer hier 

 

Ik wil als Brit in België studeren...wat is het gevolg?

Voor het academiejaar 2020-2021 verandert er niets ten opzichte van vroeger. Vanaf het academiejaar 2021-2022 wel. Aangezien het Verenigd Koninkrijk na Brexit geen deel meer uitmaakt van de EU of de Europese Economische Ruimte (EER), zal dit een impact hebben op de nationaliteitsvoorwaarde (zie decreet betreffende de studiefinanciering art.9). Kom je uit het Verenigd Koninkrijk in België studeren? Bekijk hieronder in welke categorie je valt en met welke wijzigingen je best rekening houdt:  

  • Je bent onderdaan van een ander land dan een EU-land, IJsland, Noorwegen, of Liechtenstein, dit geldt dus ook voor onderdanen van het Verenigd Koninkrijk vanaf academiejaar 2021-2022: na Brexit kom je in aanmerking voor een studietoelage als je valt in een van de ‘andere categorieën’ die op deze pagina zijn vermeld.

  • Je bent een EU/EER-burger of kind van EU / EER burgers. Dit kan voorkomen als je dubbele nationaliteit hebt. In dit geval behandelen we je als elke andere EU/EER-burger. Je komt in aanmerking voor een studietoelage. 

  • Jij of (een van) je familieleden vallen onder de bescherming van het terugtrekkingsakkoord. In dit geval kan je een studietoelage indienen Het terugtrekkingsakkoord beschermt Britten die in de EU-landen wonen vóór Brexit en daar blijven wonen na 31 december 2020. Dit akkoord garandeert dat familieleden (zoals echtgenoten en geregistreerde partners, ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen en personen in een bestaande duurzame relatie) in de toekomst alsnog bij hun familielid mogen gaan wonen. Ook kinderen worden door het akkoord beschermd, ongeacht of zij vóór of na de Brexit zijn geboren, en ongeacht waar zij zijn geboren. Op basis van de rechten van de werknemers hebben kinderen een recht op toelating tot het onderwijs zoals EU-onderdanen. Concreet betekent dit dat je een aanvraag voor een studietoelage kan indienen wanneer jij of een van je dichte familieleden vandaag al verblijfsrecht hebben in België.