Veelgestelde vragen eenmalige toelage afgestudeerde bachelors in de verpleegkunde 2019-2020

Ik ben afgestudeerd, maar ik heb geen brief ontvangen. Wat moet ik doen?

Op 3 verschillende data gaat de afdeling Studietoelagen in DHO na welke studenten een diploma bachelor Verpleegkunde behaalden met een studieomvang van 240 studiepunten:

  • in de week van 3 augustus 2020 om de eerstezitstudenten op te vangen;
  • in de week van 5 oktober 2020 om de tweede zitstudenten op te vangen;
  • in de week van 21 december 2020 om de studentenmobiliteit op te vangen.

Na elke peiling verstuurt de afdeling Studietoelagen een brief naar de studenten die recht hebben op een eenmalige toelage. 

Heb je toch nog geen brief ontvangen? Neem dan contact op met je onderwijsinstelling of stuur een e-mail naar onkostenvergoedingen.verpleegkunde@vlaanderen.be

Ik vroeg via het digitaal loket al een eenmalige toelage aan, maar kreeg nog altijd geen uitbetaling. Hoe komt dat?

Het is mogelijk dat je onderwijsinstelling jouw inschrijvingsgegevens nog niet doorgaf aan de Databank Hoger Onderwijs (DHO). Zodra dat gebeurt, gaan wij over tot uitbetaling van je toelage. Zorg er zeker voor dat je gegevens in het digitaal loket correct zijn (bankrekeningnummer, e-mailadres..).