Toelage voor pleegkinderen en pleeggasten

Voorwaarden

  • Het pleegkind of de pleeggast moet op 31 december 2018 al meer dan 12 maanden onafgebroken in hetzelfde pleeggezin verblijven.
  • Het pleegkind of de pleeggast moet voldoen aan de pedagogische voorwaarden (de opleiding).

Er zijn geen financiële voorwaarden. Een pleegkind of pleeggast komt dus in aanmerking voor een school- of studietoelage ongeacht het inkomen van de pleegouders. Er zijn ook geen nationaliteitsvoorwaarden voor het pleegkind of de pleeggast.
 

Volledige toelage voor je pleegkind/pleeggast

De toelage is altijd de volledige toelage per onderwijsniveau:

Gevolgen voor je andere kinderen

Je andere kinderen moeten voldoen aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen

Voor broers en zussen die tot de ‘biologische’ leefeenheid behoren, geldt de gewone procedure. Voor hen gelden de financiële en nationaliteitsvoorwaarden wel en wordt er gekeken naar het inkomen van de ouders.

Het is dus mogelijk dat een pleegouder een toelage ontvangt voor het pleegkind, maar niet voor de eigen kinderen.  Wanneer je een aanvraag indient voor het pleegkind of de pleeggast, bekijkt de afdeling School- en Studietoelagen of je ook recht hebt op een toelage voor de andere (biologische) kinderen in de leefeenheid.
 

Pleegkind telt mee in de leefeenheid

Het pleegkind/de pleeggast telt wel mee als punt in de leefeenheid voor de andere kinderen in het gezin.
 

Zo dien je een aanvraag in voor je pleegkind/pleeggast

  • Vul het aanvraagformulier volledig in zoals bij een reguliere aanvraag. Duid aan dat het pleegkind of de zorggast niet ten laste is van de ouders.
  • Je moet geen extra documenten over de pleegzorgsituatie toevoegen. De afdeling School- en Studietoelagen krijgt de gegevens van de pleegkinderen die op 31 december 2018 al minstens 12 maanden op hetzelfde adres verblijven, rechtstreeks via het Agentschap Jongerenwelzijn en de Provinciale Pleegzorgdiensten.

Let op: Als een pleegkind pas in de loop van 2018 geplaatst werd met een vonnis, dan valt het nog niet onder het pleegzorgdecreet. De aanvraag kan dan wel behandeld worden als een aanvraag voor een kandidaat ten laste van een andere natuurlijk persoon. In dat geval gelden de financiële en nationaliteitsvoorwaarden voor een school- of studietoelage.
 

Correcte informatie over de pleegzorgsituatie doorgeven

Zijn de gegevens van de afdeling School- en Studietoelagen over de pleegzorgsituatie niet correct? Neem contact op met de Provinciale Pleegzorgdienst. Zij zijn goed op de hoogte en kunnen ook helpen bij de indiening van je aanvraag. Indien nodig passen zij de gegevens aan en bezorgen ze aan de afdeling School- en Studietoelagen.

Om te voorkomen dat pleegouders of de pleeggast de toelage moeten terugbetalen wanneer de pleegzorgsituatie eindigt vóór 31 december 2018, kunnen de pleegzorgdiensten aangeven dat de pleegzorgsituatie mogelijk afloopt voor die datum. De afdeling School- en Studietoelagen zal dan wachten met de behandeling van je dossier tot er een definitieve lijst is.