Toelage voor pleeggasten

Voorwaarden

  • De pleeggast moet op 31 december 2020 al meer dan 12 maanden onafgebroken in hetzelfde pleeggezin verblijven.
  • De pleeggast moet voldoen aan de pedagogische voorwaarden (de opleiding).

Er zijn geen financiële voorwaarden. Een pleeggast komt dus in aanmerking voor een studietoelage ongeacht het inkomen van de pleegouders. Er zijn ook geen nationaliteitsvoorwaarden voor de pleeggast.
 

Volledige toelage voor je pleeggast

De toelage is altijd de volledige toelage:

Gevolgen voor je andere kinderen

Je andere kinderen moeten voldoen aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen

Voor broers en zussen die tot de ‘biologische’ leefeenheid behoren, geldt de gewone procedure. Voor hen gelden de financiële en nationaliteitsvoorwaarden wel en wordt er gekeken naar het inkomen van de ouders.

Het is dus mogelijk dat een pleegouder een toelage ontvangt voor de pleeggast, maar niet voor de eigen kinderen. Wanneer je een aanvraag indient voor de pleeggast, bekijkt de afdeling Studietoelagen of je ook recht hebt op een toelage voor de andere (biologische) kinderen in de leefeenheid.

Pleeggast telt mee in de leefeenheid

De pleeggast telt wel mee als punt in de leefeenheid voor de andere kinderen in het gezin.
 

Zo dien je een aanvraag in voor je pleeggast

  • Vul het aanvraagformulier volledig in zoals bij een reguliere aanvraag. Duid aan dat de pleeggast niet ten laste is van de ouders.
  • Je moet geen extra documenten over de pleegzorgsituatie toevoegen. De afdeling Studietoelagen krijgt de gegevens van de pleegkinderen die op 31 december 2020 al minstens 12 maanden op hetzelfde adres verblijven, rechtstreeks via het Agentschap Jongerenwelzijn en de Provinciale Pleegzorgdiensten.

Let op: Als een pleeggast pas in de loop van 2020 geplaatst werd met een vonnis, dan valt het nog niet onder het pleegzorgdecreet. De aanvraag kan dan wel behandeld worden als een aanvraag voor een kandidaat ten laste van een andere natuurlijk persoon. In dat geval gelden de financiële en nationaliteitsvoorwaarden voor een studietoelage.
 

Correcte informatie over de pleegzorgsituatie doorgeven

Zijn de gegevens van de afdeling Studietoelagen over de pleegzorgsituatie niet correct? Neem contact op met de Provinciale Pleegzorgdienst. Zij zijn goed op de hoogte en kunnen ook helpen bij de indiening van je aanvraag. Indien nodig passen zij de gegevens aan en bezorgen ze deze aan de afdeling Studietoelagen.

Om te voorkomen dat pleegouders of de pleeggast de toelage moeten terugbetalen wanneer de pleegzorgsituatie eindigt vóór 31 december 2020, kunnen de pleegzorgdiensten aangeven dat de pleegzorgsituatie mogelijk afloopt voor die datum. De afdeling Studietoelagen zal dan wachten met de behandeling van je dossier tot er een definitieve lijst is.