Studietoelage buiten Vlaanderen

Studeren in de Franse of Duitstalige Gemeenschap of de Europese Hogeronderwijsruimte (EHOR)

Ben je ingeschreven in een onderwijsinstelling in de Franse of Duitstalige Gemeenschap of in een ander land van de Europese Hogeronderwijsruimte (EHOR), dan kan je een studietoelage krijgen als de volgende 3 voorwaarden vervuld zijn:

  • De instelling of de opleiding is door de plaatselijke voor onderwijs bevoegde overheid erkend.
  • De opleiding leidt tot een diploma dat door de plaatselijke voor onderwijs bevoegde overheid erkend is.
  • Je voldoet aan alle voorwaarden die ook in Vlaanderen gelden om een studietoelage te krijgen.

 

Bovendien voldoe je aan een van de volgende voorwaarden:

Je hoofdverblijfplaats ligt in het Vlaamse Gewest. of Je behaalde al een diploma secundair onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. of Je behaalde al een diploma hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

 

Studeren buiten de Europese Hogeronderwijsruimte (EHOR)

Ben je ingeschreven in een onderwijsinstelling buiten de Europese Hogeronderwijsruimte (EHOR), dan kan je een studietoelage krijgen als de volgende 3 voorwaarden vervuld zijn:

  • De instelling of de opleiding is door de plaatselijke voor onderwijs bevoegde overheid erkend.
  • De opleiding leidt tot een diploma dat door de plaatselijke voor onderwijs bevoegde overheid erkend is.
  • Je voldoet aan alle voorwaarden die ook in Vlaanderen gelden om een studietoelage te krijgen.

 

Bovendien voldoe je aan een van de volgende voorwaarden:

Je hoofdverblijfplaats ligt in het Vlaamse Gewest. of Je behaalde al een diploma secundair onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. of Je behaalde al een diploma hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

 

Voor de opleiding zelf geldt bovendien:

  • De gevolgde opleiding bestaat niet in Vlaanderen.
  • De opleiding en de organiserende instelling dragen bij aan de verdere uitbouw van de wetenschappelijke discipline.

De Vlaamse Regering keurt de studiefinanciering goed na advies te hebben ingewonnen bij het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) en bij de erkenningscommissie.

Hoe dien je een aanvraag in?

Volg de normale procedure.

Opgelet: als je in het buitenland studeert, zal je dossier nooit automatisch opgestart worden. Je moet dus altijd zelf een aanvraag indienen!

Voeg de volgende bijlagen toe:

 

Academiejaar 2021-2022:

Academiejaar 2020-2021:

Academiejaar 2019-2020: