Studiehistoriek

Wanneer je na een aantal jaren niet studeren toch opnieuw wil gaan studeren, kan je nog steeds in aanmerking komen voor een studietoelage. We houden dan rekening met je studiehistoriek:

  • Als je vroeger al een diploma in het hoger onderwijs in de vroegere structuur behaalde, stellen we je diploma gelijk. De vroegere opleidingen van 1 cyclus (vroegere graduaat of korte type), en de 1ste cyclus van hogeschoolopleidingen en universitaire opleidingen (de kandidatuur) stellen we gelijk met een bachelor. De 2de cyclus van de vroegere hoger onderwijsopleidingen (de licentie) stellen we gelijk met een master. Die gelijkstelling heeft alleen met studietoelagen te maken.
     
  • Als je vóór het academiejaar 2004-2005 al een jokerbeurs kreeg (bijvoorbeeld bij bissen), dan kan je geen aanspraak meer maken op het jokerkrediet. Als je vanaf 2004-2005 jokerkrediet hebt gebruikt om een (hogere) toelage te ontvangen, dan wordt je jokerkrediet verminderd met de gebruikte jokerpunten.
     
  • Als je al een schakel- of voorbereidingsprogramma hebt voltooid, kan je niet meer in aanmerking komen voor een studietoelage voor dat soort programma’s.

Dus: als je al een diploma behaalde van het hoger onderwijs van 1 cyclus, heb je (wat betreft studietoelagen) al een bachelordiploma. Hetzelfde geldt als je al een kandidaatsdiploma aan de hogeschool of aan de universiteit behaalde. Heb je een licentiaatsdiploma, dan heb je bovenop het bachelordiploma (het kandidaatsdiploma) ook een masterdiploma behaald.

Hieronder vind je een samenvatting van je mogelijke studiehistoriek en de diploma’s die we ermee gelijkstellen en waarvoor je dus niet meer in aanmerking komt voor een studietoelage.

Studie Opleidingstype
Diploma hogeschoolonderwijs 1 cyclus (graduaat korte type) Bachelor
Diploma 1ste cyclus hogeschoolonderwijs van 2 cycli (kandidatuur) Bachelor
Diploma 1ste cyclus universitair onderwijs (kandidatuur) Bachelor
Diploma 2de cyclus hogeschoolonderwijs van 2 cycli (licentie) Master
Diploma 2de cyclus universitair onderwijs (licentie) Master
Diploma bachelor uit het Studiegebied Onderwijs Educatieve bacheloropleiding
Jokerbeurs toegekend Jokerkrediet