Studiehistoriek

Wanneer je na een aantal jaren niet studeren toch opnieuw wil gaan studeren, kan je nog steeds in aanmerking komen voor een studietoelage. We houden dan rekening met je studiehistoriek:

 • Als je vroeger al een diploma in het hoger onderwijs in de vroegere structuur behaalde, stellen we je diploma gelijk. De vroegere opleidingen van 1 cyclus (vroegere graduaat of korte type), en de 1ste cyclus van hogeschoolopleidingen en universitaire opleidingen (de kandidatuur) stellen we gelijk met een bachelor. De 2de cyclus van de vroegere hoger onderwijsopleidingen (de licentie) stellen we gelijk met een master. Die gelijkstelling heeft alleen met studietoelagen te maken.
   
 • Als je vóór het academiejaar 2004-2005 al een jokerbeurs kreeg (bijvoorbeeld bij bissen), dan kan je geen aanspraak meer maken op het jokerkrediet. Als je vanaf 2004-2005 jokerkrediet hebt gebruikt om een (hogere) toelage te ontvangen, dan wordt je jokerkrediet verminderd met de gebruikte jokerpunten.
   
 • Als je al een schakel- of voorbereidingsprogramma hebt voltooid, kan je niet meer in aanmerking komen voor een studietoelage voor dat soort programma’s.

Dus: als je al een diploma behaalde van het hoger onderwijs van 1 cyclus, heb je (wat betreft studietoelagen) al een bachelordiploma. Hetzelfde geldt als je al een kandidaatsdiploma aan de hogeschool of aan de universiteit behaalde. Heb je een licentiaatsdiploma, dan heb je bovenop het bachelordiploma (het kandidaatsdiploma) ook een masterdiploma behaald.

Hieronder vind je een samenvatting van je mogelijke studiehistoriek en de diploma’s die we ermee gelijkstellen en waarvoor je dus niet meer in aanmerking komt voor een studietoelage.

Studie Opleidingstype
Diploma hogeschoolonderwijs 1 cyclus (graduaat korte type) Bachelor
Diploma 1ste cyclus hogeschoolonderwijs van 2 cycli (kandidatuur) Bachelor
Diploma 1ste cyclus universitair onderwijs (kandidatuur) Bachelor
Diploma 2de cyclus hogeschoolonderwijs van 2 cycli (licentie) Master
Diploma 2de cyclus universitair onderwijs (licentie) Master
Diploma bachelor uit het Studiegebied Onderwijs Educatieve bacheloropleiding
Jokerbeurs toegekend Jokerkrediet


Vanaf academiejaar 2019-2020 zijn de lerarenopleiding en de graduaatsopleidingen hervormd. Belangrijk daarbij is dat we een specifieke lerarenopleiding en hbo5-opleidingen uit het verleden niet meetellen met de studiehistoriek:

 • Heb je vroeger een specifieke lerarenopleiding gevolgd? Dan kom je nu ook nog in aanmerking voor een studietoelage voor een educatieve opleiding.

 • Heb je vroeger een hbo5-opleiding gevolgd? Dan kom je nu ook nog in aanmerking voor een studietoelage voor een graduaatsopleiding.
   

Voorbeelden studiehistoriek
 

Voorbeeld 1: de hervormde lerarenopleiding

 • Je volgt een bachelor sociaal werk.

  = Je eerste bachelordiploma: je komt in aanmerking voor een studietoelage.
 • Je volgt een bachelor lager onderwijs.

  = Je eerste educatieve diploma: je komt in aanmerking voor een studietoelage.
 • Je volgt een bachelor office management.

  = Je tweede bachelordiploma: je komt in aanmerking voor een studietoelage.


Voorbeeld 2: de hervormde lerarenopleiding

 • Je volgt een educatieve bacheloropleiding lager onderwijs.

  = Je eerste educatieve diploma: je komt in aanmerking voor een studietoelage.
 • Je volgt een educatieve bacheloropleiding secundair onderwijs.

  = Je eerste bachelordiploma: je komt in aanmerking voor een studietoelage.
 • Je volgt een bachelor geschiedenis.

  = Je tweede bachelordiploma: je komt in aanmerking voor een studietoelage.
 • Je volgt een master psychologie.

  = Je eerste masterdiploma: je komt in aanmerking voor een studietoelage.
 • Je volgt een educatieve master geschiedenis.

  = Je tweede educatieve diploma: je komt niet in aanmerking voor een studietoelage.
  =
  Je hebt je extra diploma leraar al opgebruikt en ook al een master behaald.


Voorbeeld 3: een mix van de oude en nieuwe structuur

 • Je hebt een hbo5-opleiding voltooid in het verleden.

 • Je volgt een graduaatsopleiding marketing.

  = Je eerste graduaatsdiploma: je komt in aanmerking voor een studietoelage.


Voorbeeld 4: een mix van de oude en nieuwe structuur

 • Je hebt een diploma verpleegkunde behaald in de oude structuur.

  = Je eerste bachelordiploma.
 • Je hebt je kandidatuur burgerlijk ingenieur behaald in de oude structuur.

  = Je tweede bachelordiploma.
 • Je neemt een pauze en gaat pas opnieuw studeren in de nieuwe structuur.

  = De studies burgerlijk ingenieur bestonden vroeger uit 2 kandidaatsjaren (BA) en 3 ingenieursjaren (MA). In de nieuwe structuur bestaan de studies burgerlijk ingenieur uit 180 studiepunten (3 jaar) bachelor en 120 studiepunten (2 jaar) master.
 • Je voltooit je studies burgerlijk ingenieur.

  = Je laatste deel van de bacheloropleiding (de laatste 60 studiepunten): je komt in aanmerking voor een studietoelage.
  = Je eerste masterdiploma: je komt in aanmerking voor een studietoelage.
   

Om in aanmerking te komen voor een studietoelage moet je als student ook voldoen aan alle andere voorwaarden.