Stap 4: we checken of je binnen de inkomensgrenzen valt

  • Kijk in de linkerkolom naar het aantal punten van je leefeenheid.
  • In de rechterkolom staat de maximuminkomensgrens voor dat aantal punten. Het inkomen van je leefeenheid (zoals berekend in stap 1 en 2) mag niet hoger liggen dan het cijfer vermeld in de kolom maximumgrens.

Aantal punten in je leefeenheid

Maximumgrens (euro)

Minimumgrens (euro)

0

18.220,63

 8.266,12

1

26.909,95

14.938,32

2

33.712,68

17.273,62

3

39.143,53

19.238,18

4

45.031,69

20.424,38

5

52.291,82

21.598,24

6

57.208,12

22.772,02

7

59.837,82

23.945,83

8

62.467,47

25.119,64

9

65.154,25

26.293,45

10

68.012,59

27.467,26

  • Je inkomen ligt boven de maximumgrens: geen toelage
  • Je inkomen is gelijk aan de maximumgrens: minimumtoelage
  • Je inkomen is gelijk aan of lager dan de minimumgrens: volledige toelage
  • Je inkomen ligt tussen de maximumgrens en de minimumgrens: gedeeltelijke toelage (= percentage van de volledige toelage, berekening volgens formule)
  • Je inkomen is lager dan of gelijk aan een 10de van de maximumgrens: uitzonderlijke toelage (specifieke voorwaarden)