Stap 4: we checken of je binnen de inkomensgrenzen valt

  • Kijk in de linkerkolom naar het aantal punten van je leefeenheid.
  • In de rechterkolom staat de maximuminkomensgrens voor dat aantal punten. Het inkomen van je leefeenheid (zoals berekend in stap 1 en 2) mag niet hoger liggen dan het cijfer vermeld in de kolom maximumgrens.

Aantal punten in je leefeenheid

Maximumgrens (euro)

Minimumgrens (euro)

0

17.845,86

 8.096,10

1

26.356,47

14.631,07

2

33.019,28

16.918,33

3

38.338,43

18.842,49

4

44.105,48

20.004,29

5

51.216,27

21.154,00

6

56.031,46

22.303,64

7

58.607,07

23.453,31

8

61.182,64

24.602,98

9

63.814,15

25.752,64

10

66.613,71

26.902,31

  • Je inkomen ligt boven de maximumgrens: geen toelage
  • Je inkomen is gelijk aan de maximumgrens: minimumtoelage
  • Je inkomen is gelijk aan of lager dan de minimumgrens: volledige toelage
  • Je inkomen ligt tussen de maximumgrens en de minimumgrens: gedeeltelijke toelage (= percentage van de volledige toelage, berekening volgens formule)
  • Je inkomen is lager dan of gelijk aan een 10de van de maximumgrens: uitzonderlijke toelage (specifieke voorwaarden)