Stap 4: we checken of je binnen de inkomensgrenzen valt

  • Kijk in de linkerkolom naar het aantal punten van je leefeenheid.
  • In de rechterkolom staat de maximuminkomensgrens voor dat aantal punten. Het inkomen van je leefeenheid (zoals berekend in stap 1 en 2) mag niet hoger liggen dan het cijfer vermeld in de kolom maximumgrens.

Aantal punten in je leefeenheid

Maximumgrens (euro)

Minimumgrens (euro)

0

18.751,83

8.507,11

1

27.694,49

15.373,83

2

34.695,54

17.777,21

3

40.284,72

19.799,05

4

46.344,55

21.019,83

5

53.816,33

22.227,91

6

58.875,96

23.435,92

7

61.582,33

24.643,95

8

64.288,65

25.851,98

9

67.053,76

27.060,01

10

69.995,43

28.268,04

11

72.584,12

29.476,13

12

75.466,90

30.684,12

13

78.173,26

31.892,17

14

80.938,43

33.100,25

15

83.703,51

34.308,24

16

86.468,73

35.516,30

17

89.233,85

36.724,36

18

91.998,97

37.932,37

19

94.764,20

39.140,43

20

97.529,30

40.348,47

  • Je inkomen ligt boven de maximumgrens: geen toelage
  • Je inkomen is gelijk aan de maximumgrens: minimumtoelage
  • Je inkomen is gelijk aan of lager dan de minimumgrens: volledige toelage
  • Je inkomen ligt tussen de maximumgrens en de minimumgrens: gedeeltelijke toelage (= percentage van de volledige toelage, berekening volgens formule)
  • Je inkomen is lager dan of gelijk aan een 10de van de maximumgrens: uitzonderlijke toelage (specifieke voorwaarden)