Stap 2: we gaan na of je in aanmerking komt voor forfaitaire aftrek

Wanneer krijg je een forfaitaire aftrek?

Je inkomen bestaat voor minstens 70% uit vervangingsinkomsten zoals werkloosheidsvergoedingen, ziektevergoedingen of brugpensioen.

Opgelet: Pensioenen zijn geen vervangingsinkomsten, brugpensioenen wel.
 

Berekening forfaitaire aftrek

Inkomen 2017 (op basis van je aanslagbiljet)

30% op de 1ste schijf van 8.620 euro
11% op het gedeelte tussen 8.620 en 20.360 euro
3% boven 20.360 euro

Maximale aftrek: 4.320 euro
 

Inkomen 2018 (vermoedelijk inkomen)

Geen schijven meer, 30% op het totale inkomen

Maximale aftrek: 4.720 euro
 

Inkomen 2019 (vermoedelijk inkomen)

Geen schijven meer, 30% op het totale inkomen

Maximale aftrek: 4.810 euro