Ben je intermediaire partner? Raadpleeg en download hier nuttige informatie om een student zo goed mogelijk verder te helpen: de behandeltermijn van dossiers, het mandaat, de gedragscode, infofiches, handleidingen met instructies om het studentenprofiel in te stellen en een dossier te vervolledigen, campagnemateriaal...

Bekijk ook onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van onze werking.

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs

Hier vind je schriftelijke en mondelinge vragen over school- en studietoelagen.

Wil je een volledig overzicht van alle interpellaties, schriftelijke en actuele vragen? Surf naar de website van het Vlaams Parlement en geef in de zoekbalk een van de volgende termen in: ‘schooltoelage’, ‘studietoelage’ of ‘studiefinanciering’.

De cijfergegevens die hier worden vermeld, zijn steeds een momentopname. De datum van de stand van zaken wordt in het document vermeld.

De cijfergegevens zijn altijd een momentopname. De datum van de stand van zaken staat in het document vermeld.

Hier vind je wijzigingen aan decreten en besluiten.

Hier vind je een historisch overzicht van studiefinanciering door de overheid.