Nieuws

Onderhoud digitaal loket zondag 6 oktober vanaf 20u

Wegens onderhoud is het digitaal loket mogelijk niet beschikbaar op zondag 6 oktober vanaf 20u. Je kan tijdelijk problemen ondervinden bij het indienen van een aanvraag of het gebruik van het contactformulier. Vanaf maandag 7 oktober 10u werkt alles terug normaal.

Schooltoeslag vanaf nu bij je uitbetaler Groeipakket

Vanaf schooljaar 2019-2020 is de schooltoeslag voor kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs geïntegreerd in het Groeipakket. Deze wordt automatisch berekend en uitbetaald door je uitbetaler Groeipakket. Je moet dus geen aanvraag meer indienen. Heb je vragen over je eventuele schooltoeslag? Neem dan contact op met je uitbetaler. Die kan je terugvinden via https://www.groeipakket.be/nl/zoek-je-uitbetaler. 

Onze afdeling staat enkel nog in voor studietoelagen in het hoger onderwijs. Vragen over een oud dossier (tot en met schooljaar 2018-2019), kan je stellen via het contactformulier.

Doe vanaf nu een aanvraag voor 2019-2020

Vanaf 1 augustus kan je een aanvraag indienen voor het academiejaar 2019-2020. Dit kan enkel nog voor studenten in het hoger onderwijs. Leerlingen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs krijgen de schooltoelage automatisch via het Groeipakket.

Een aanvraag indienen kan via het digitaal loket tot en met 1 juni 2020.

Aanvraagjaar 2018-2019 is afgesloten

Sinds 2 juni is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor het schooljaar 2018-2019. Ook je automatisch gestart dossier kan je niet meer terugbezorgen. Heb je een aanvraag ingediend en vroegen we jou om je dossier te vervolledigen? Dan kan je nog tot en met 31 december 2019 deze documenten bezorgen. Dat kan via het digitaal loket.

Een aanvraag indienen voor een studietoelage hoger onderwijs voor academiejaar 2019-2020 kan vanaf 1 augustus 2019. De schooltoelagen voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs worden geïntegreerd in het Groeipakket als schooltoeslag, en worden automatisch berekend en uitbetaald. Daarvoor moet je dus geen aanvraag meer indienen bij onze afdeling.

Veranderingen 2019-2020

De afdeling Studietoelagen zal vanaf het schooljaar 2019-2020 er wat anders uitzien. Wil je graag weten of dit ook effect heeft op jouw studiecarrière? Ga dan kijken op ‘Wat vanaf 2019-2020?’ voor meer informatie. Vragen kan je stellen via het contactformulier in het digitaal loket.

Nieuwe deadline automatisch gestarte dossiers

Eind oktober is de afdeling School- en Studietoelagen gestart met het verzenden van automatisch opgestarte dossiers. Als je sinds 2012-2013 een school- of studietoelage kreeg, maar voor dit schooljaar zelf nog geen aanvraag indiende, krijg je een vooraf ingevuld formulier toegestuurd per e-mail of per post. Voorwaarde is dat je nog ingeschreven bent in een onderwijsinstelling in Vlaanderen én nog steeds gedomicilieerd bent in België.

Vul je formulier bij voorkeur aan via je ontvangen e-mail of via het digitaal loket. Je formulier terugbezorgen kan tot en met 1 juni 2019. Deze deadline valt dus vanaf dit schooljaar samen met de deadline voor het indienen van een nieuwe aanvraag. Lees hier meer over de procedure van de automatisch gestarte dossiers.

Verhuis loket Brussel

Maandag 20 november verhuist het bezoekersloket in Brussel naar het vernieuwde Hendrik Consciencegebouw (Koning Albert II-Laan 15, 1210 Brussel). We ontvangen bezoekers dan niet langer in het Boudewijngebouw (dezelfde straat). De openingsuren blijven dezelfde: maandag en woensdag van 09u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u30.

Van Boudewijngebouw naar Consciencegebouw
Een nieuw contactformulier

Het contactformulier van het digitaal loket heeft een grondige make-over gekregen. Met een volledige integratie in het digitaal loket, kan je vanaf nu gemakkelijk overschakelen tussen je aanvraag en het contactformulier.

Je kan er al je vragen per categorie stellen, bv. ‘Ik heb een vraag over een brief die jullie mij stuurden’. Daarnaast kan je ook je dossier vervolledigen door documenten of opmerkingen op te laden. Deze worden dan rechtstreeks aan je dossier gekoppeld.

Heb je een vraag? Ga dan zeker een kijkje nemen op het digitaal loket.