Nieuws

Digitaal loket onbeschikbaar op 12/05

Het digitaal loket op onze website zal niet beschikbaar zijn op donderdag 12 mei 2022 in de voormiddag.  Het is op dat moment niet mogelijk om je dossier op te volgen of het contactformulier te gebruiken.

Niet ingeschreven op 15/12? Je dossier wordt afgekeurd

Vroeg je ons om een dossier op te starten, maar ben je niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling? Of ben je ingeschreven, maar nam je nog geen studiepunten op? Dan keuren we vanaf 15 december 2021 je dossier af. Ben je niet akkoord met de afkeuring? Dan kan je een beroep indienen. Meer info vind je op onze pagina 'ben je niet akkoord met de beslissing?'

Opgelet: volg je een opleiding buiten Vlaanderen? Je moet ons zelf een bewijs van inschrijving bezorgen. Meer info vind je op onze pagina 'studietoelage buiten Vlaanderen'

Onderhoud digitaal loket op 3/12 en 4/12

Het digitaal loket op onze website zal niet beschikbaar zijn op vrijdag 3 december 2021 tussen 19.00 uur en 07.00 uur.  Het is op dat moment niet mogelijk om je dossier op te volgen of het contactformulier te gebruiken.

Recordaantal studietoelagen toegekend eind november

De helft van alle studenten die voor 2021-2022 recht heeft op een studietoelage, zal eind november het bedrag hebben ontvangen. Een record! Nu al kregen meer dan 30.000 studenten hun studietoelage. Meer informatie over de evolutie van onze onderzoeken vind je bij onze cijfergegevens.

Onderhoud digitaal loket op 4/11

Het digitaal loket op onze website zal op 4/11 niet beschikbaar zijn tussen 08.00 uur en 09.00 uur.  Het is op dat moment niet mogelijk om je dossier op te volgen of het contactformulier te gebruiken. We raden je aan om na 09.00 opnieuw te proberen.

Onderhoud digitaal loket op 24/06

Het digitaal loket op onze website is tijdelijk onbeschikbaar op 24/06 tussen 8u en 9u30. Het is op dat moment niet mogelijk om je dossier op te volgen of het contactformulier te gebruiken. We raden je aan om na 9u30 opnieuw te proberen.

Recordaantal studietoelagen toegekend voor einde aanvraagjaar

De studietoelagen kwamen nog nooit zo snel terecht bij studenten hoger onderwijs terecht, ondanks de grote stijging in het aantal dossiers die de afdeling Studietoelagen verwerkte.

De afdeling Studietoelagen betaalde bij de deadline van de aanvraagperiode 60.000 toelagen uit aan studenten, een sterkte stijging tegenover de 56.600 toelagen het jaar ervoor. Dat aantal zal nog oplopen, omdat studenten nog tijd hebben om te antwoorden op bijkomende vragen die hen werden gesteld.

Niet alleen het aantal studenten met een studietoelage steeg sterk, ook de snelheid waarmee studietoelagen werden uitbetaald. Terwijl studenten in 2019 nog 69 dagen (mediaan) moesten wachten op hun studietoelage, ontvingen ze in 2020 al na 19 dagen een beslissing. Studenten nog tot 31 december de tijd hebben om te antwoorden op bijkomende vragen die hen werden gesteld.

Nog snellere behandeling volgend academiejaar

Studenten ontvangen zullen volgend academiejaar nog sneller hun toelage ontvangen. De afdeling Studietoelagen zal dossiers vroeger in het jaar automatisch opstarten. Daarnaast bereidt minister Ben Weyts momenteel nieuwe regelgeving voor die de automatische heropstart in de toekomst nog zal versnellen.

Studenten die volgend jaar voor het eerst een studietoelage willen ontvangen, moeten deze nog maar één keer zelf aanvragen. Elke leerling in zijn laatste jaar in het secundair onderwijs zal in juni een folder ontvangen met informatie over hoe hij zijn opstartvoorkeur kan instellen via het digitaal loket. Hoe sneller studenten hun dossier daarna vervolledigen, hoe sneller de afdeling hun dossier behandelt. 

COVID-maatregel regering behoud zelfstandig en gehuwd statuut

De Vlaamse Regering keurde op 26 maart 2021 een besluit principieel goed voor studenten met het zelfstandig of gehuwd statuut.  Dat houdt in dat je als student, wanneer je in het verleden het statuut van zelfstandig of gehuwd student verwierf en nog niet verloor, uitzonderlijk dit academiejaar niet moet voldoen aan de financiële voorwaarde om je statuut te behouden.

De financiële voorwaarde houdt het volgende in. Door de coronacrisis kan je inkomen als student met een zelfstandig of gehuwd statuut lager uitvallen. Bijgevolg is er een risico dat je het statuut en bijgevolg je studietoelage te verliest.

We berekenen de toelage wel nog altijd op je reële inkomen. Dat is vaak het inkomen van enkele jaren terug. De voorgestelde maatregel over het behoud van het zelfstandig of gehuwd statuut houdt wel nog altijd in dat je o.a. aan de financiële voorwaarden (de inkomenstoetsing), de nationaliteitsvoorwaarden en de pedagogische voorwaarden moet voldoen.

Opgelet:

- deze regel geldt enkel voor dit academiejaar

- deze regel geldt niet als je een statuut wilt verwerven. Daar blijven de vastgelegde parameters gelden.

Afkeuring dossier bij gebrek aan inschrijving vanaf 01/02/2021

Vanaf 1 februari 2021 keuren we dossiers af van studenten van wie we geen inschrijving terugvinden in onze databank. We doen dit

 • bij ouders die een aanvraag deden voor zichzelf, maar het kind eigenlijk studeert
 • bij studenten die stopten met studeren, maar in het verleden aangaven dat we elk jaar hun recht op een studietoelage mochten onderzoeken

Val je onder een van deze 2 situaties, en wil je toch nog een dossier? Vraag dan een herziening aan via ons digitaal loket. Bekijk ook onze rubriek 'dossierstop' bij onze veelgestelde vragen over het digitaal loket voor meer info. 

Onderhoud digitaal loket op 6/11

Wegens onderhoud is het digitaal loket niet beschikbaar op vrijdag 6 november tussen 8u en 10u. Het is dan niet mogelijk om je profiel in te stellen, je dossier op te volgen of het contactformulier te gebruiken. We raden je aan om later opnieuw te proberen.

De telefoon van 1700 staat roodgloeiend...wij beantwoorden de meest gestelde vragen!

We merkten dat jullie massaal de weg vinden naar het gratis nummer 1700! We geven graag een antwoord op jullie meest gestelde vragen: 

 • Is mijn dossier opgestart? 
   

 • Wanneer kan ik mijn studietoelage verwachten? 

Vanaf dit jaar vereenvoudigen we ons proces: radicaal digitaal!  

Als student sta je vanaf nu centraal en beheer je alle gegevens over studietoelagen via je profiel in het digitale loket.  

Sinds enkele maanden kan je aangeven dat wij elk proactief je recht op een studietoelage mogen onderzoeken. Zo nemen we heel wat administratieve last bij je weg. 

Dossiers voor een studietoelage 2020-2021 worden volop opgestart 

De voorbije weken waren we druk in de weer om alle onderzoeken op te starten. Het academiejaar is net begonnen en 84.000 studenten gaven al aan dat we mogen onderzoeken of ze recht hebben op een studietoelage. Dat is bijna 4 keer zo veel als in 2019 op hetzelfde ogenblik! 

Voor meer dan de helft van jullie werd de voorbije weken al een dossier gestart. Je kreeg daarover een e-mail van ons. Puilt je mailbox? Of verlies je al eens een e-mail uit het oog? Dat begrijpen we volledig! Je kan daarom ook altijd via het digitaal loket controleren of je dossier werd opgestart.

Ondertussen maken we ook werk van de dossiers die nog niet zijn opgestart. En uiteraard geven we je een seintje eens dat wel is gebeurd! 

Wat na de opstart van je dossier? 

Nadat je dossier is opgestart, onderzoeken we of je recht hebt op een studietoelage en welk bedrag je kan verwachten. Als we alle gegevens hebben, gaan deze onderzoeken erg snel. Kunnen we je dossier volledig automatisch behandelen? Dan laten we je het resultaat al binnen enkele weken weten. Soms moet een dossierbehandelaar de informatie in je dossier nog nakijken en beoordelen. In dat geval hanteren we deze volgorde: 

 1. Vraag je voor de eerste keer een studietoelage aan? Dan onderzoeken we je dossier het eerst, zodat je je academische carrière kan beginnen met de financiële steun waar je recht op hebt. 
 2. Vroeg je in het verleden al een studietoelage aan? Dan ben je als volgende aan de beurt. We onderzoeken eerst de dossiers waar de kans op de toekenning van een studietoelage het grootst is. We houden daarbij rekening met je studietoelage van het vorige academiejaar, en met hoeveel studiepunten je succesvol afwerkte.  

Meer informatie? 

We hebben hier alles voor je nog eens op een rijtje gezet.  

 

Minder dan een maand nadat de afdeling Studietoelagen (AHOVOKS) van minister van Onderwijs Ben Weyts de opdracht kreeg om een eenmalige toelage voor afgestudeerde verpleegkundigen uit te betalen, ontvingen al meer dan 800 studenten een vergoeding. De studenten die recht hebben op de toelage, maar nog geen actie ondernamen na ontvangst van de brief van de afdeling Studietoelagen, kunnen hun gegevens nog altijd doorgeven via het digitaal loket.   

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) voorziet in samenwerking met de afdeling Studietoelagen een toelage van 1000 euro voor verpleegkundigen die in 2019-2020 hun bachelordiploma behaalden. De toelage dient als tegemoetkoming voor een moeilijke stageperiode: de studenten speelden een bepalende rol in de strijd tegen COVID-19. Bovendien maakten ze allerlei kosten voor kledij, materiaal, vervoer enz.  

Aanvragen blijft mogelijk 

Studenten verpleegkunde die tijdens academiejaar 2019-2020 afstudeerden, maar nog geen actie ondernamen nadat ze een brief van Studietoelagen ontvingen, kunnen hun eenmalige toelage nog altijd aanvragen via het digitaal loket. Meer informatie over de procedure bevindt zich op www.studietoelagen.be/eenmalige-toelage-verpleegkunde  

Initiatief vanaf 2020-2021 bij Welzijn 

Vanaf 2020-2021 ligt het initiatief om een oplossing uit te werken bij de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Hij zal die oplossing uitwerken in overeenstemming met de intentie uit het regeerakkoord die impliceert dat de eenmalige toelage gefinancierd zou worden door de werkgevers.  

Wegens onderhoud is het digitaal loket niet beschikbaar op maandag 24/09 van 8u tot 9u. Het is dan niet mogelijk om een dossier op te starten of op te volgen, of het contactformulier te gebruiken. We raden je aan om opnieuw te proberen inloggen op 24/09 om 9u.

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, heeft het Vlaams Parlement op 15 juli 2020 besloten om een eenmalige toelage van 1000 euro te voorzien voor studenten die een diploma bachelor in de verpleegkunde behaalden in 2019-2020. De afdeling Studietoelagen zal de vergoeding uitbetalen.

Door de coronacrisis besliste de Vlaamse Overheid om de terugvorderingen van school- en/of studietoelagen tijdelijk stop te zetten. Veel ouders en studenten zagen hun inkomen namelijk dalen: het aantal studentenjobs daalde fors en de technische werkloosheid nam toe. Vanaf begin juli starten we de terugvorderingen opnieuw op.

Waarom controleren we onze dossiers en sturen we terugvorderingen uit? Studenten of ouders moeten hun school- of studietoelage gedeeltelijk of volledig terugbetalen als ze na een controle (doorgaans ten vroegste na het aflopen van een school- of academiejaar) niet meer aan de voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen. Het kan zijn dat je niet meer aan de voorwaarden voldoet als:  

 • je niet meer ingeschreven bent voor hetzelfde aantal studiepunten als bij het begin van het academiejaar; 

 • je inkomen gestegen is ten opzichte van 2 jaar geleden 

Wat kunnen jullie als ouder en/of als student doen wanneer je een terugvordering ontving? 

 1. Eerste brief: je hebt 90 dagen de tijd om het bedrag terug te betalen
   

 2. Eerste aanmaning (bij niet-betaling): je hebt 30 dagen de tijd om het bedrag terug te betalen in normale omstandigheden ontving je deze brief tussen de 15 en de 44 dagen na de terugvorderingsbrief. Door de coronamaatregelen zijn alle aanmaningen stopgezet en kan deze termijn langer bedragen dan normaal. Het kan bijvoorbeeld voorvallen dat je 100 dagen na de terugvorderingsbrief een aanmaningsbrief ontving
   

 3. Tweede aanmaning (bij niet-betaling): je hebt 14 dagen de tijd om het bedrag terug te betalen
   

 4. Ingebrekestelling (bij niet-betaling): Je krijgt een waarschuwingsbrief dat we bij niet-betaling je dossier overmaken aan de gerechtsdeurwaarder. Je hebt 15 dagen de tijd om het bedrag terug te betalen 
   

 5. Ultieme brief: je hebt 14 dagen de tijd om te betalen. Bij niet-betaling maken we je dossier over aan VLABEL (Centrale Invorderingscel Vlaamse Belastingsdienst) voor gedwongen invordering. Vanaf dan kunnen wij niks meer wijzigen en moet je de aangestelde deurwaarder contacteren 

Op elk moment, voordat we de terugvordering overmaken aan VLABEL, kan je een uitstel van betaling (maximaal 2 keer voor een periode van telkens maximaal 6 maanden) aanvragen. Dan start de volledige procedure opnieuw. Na de ingebrekestelling kan je bijvoorbeeld opnieuw een aanvraag doen voor een uitstel van betaling. Als je na 6 maanden nog altijd niet betaalde, dan krijg je terug een eerste aanmaningsbrief. Daarnaast kan je een afbetalingsplan aanvragen zonder extra kosten, aan minimaal 50 euro per maand. 

Recordaantal aanvragen voor studietoelagen

Dit academiejaar kende onze afdeling een recordbedrag van ruim 106 miljoen euro toe aan meer dan 56.000 studenten in het hoger onderwijs. Het aantal aanvragen steeg met 7.000 doordat onder andere graduaatsopleidingen vanaf dit academiejaar in aanmerking kwamen voor een studietoelage. Meer info vind je hier.

Aanvragen academiejaar afgesloten

De aanvragen voor academiejaar 2019 – 2020 zijn afgesloten. Vanaf volgend schooljaar verandert onze werkwijze om aanvragen in te dienen. Binnenkort kunnen jullie hier alles over lezen op onze website.

Dien je aanvraag in voor 1 juni 2020!

Het aanvraagjaar 2019-2020 loopt op zijn einde. Als wij jou op dit moment niet gecontacteerd hebben over de opstart van je dossier 2019-2020, zal de opstart niet meer automatisch gebeuren. Je kan wel zelf nog een aanvraag indienen. Dat kan nog tot en met 1 juni 2020 via het digitaal loket.

Loketten tijdelijk gesloten

Omdat we het welzijn van onze bezoekers en onze medewerkers belangrijk vinden, nemen we extra maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) te beperken. Daarom zijn onze loketten tijdelijk gesloten.

Heb je een vraag over je dossier? Bel het gratis nummer 1700 of stuur ons een bericht via het contactformulier. 

Kantoren en loketten gesloten tussen 25 december en 2 januari

Onze kantoren en bezoekersloketten zijn gesloten vanaf 25 december 2019 tot en met 2 januari 2020. Voor algemene vragen of meer informatie over je dossier, kan je tijdens onze sluiting wel nog terecht bij de Vlaamse Infolijn op het gratis nummer 1700. Let op, vanaf 6 januari 2020 wijzigen de openingsuren van onze loketten: 9u-12u en 13u-16u. 

De afdeling Studietoelagen wenst iedereen fijne feestdagen toe!

Onderhoud digitaal loket dinsdag 10 december

Wegens onderhoud is het digitaal loket niet beschikbaar op dinsdag 10 december vanaf 17u. Het is dan niet mogelijk om een aanvraag in te dienen, je dossier op te volgen of het contactformulier te gebruiken. We raden je aan om later opnieuw te proberen vanaf woensdag 11 december.

Verwarrende brieven voor studietoelagen hoger onderwijs

De afdeling Studietoelagen stelt alles in het werk om studietoelagen in het hoger onderwijs zo snel en eenvoudig mogelijk toe te kennen. Als je al eens een studietoelage hebt ontvangen, dan is de kans groot dat we je automatisch een brief sturen met de vraag om een nieuw dossier voor je op te starten. Natuurlijk doen we dit pas na jouw toestemming, en enkel als je opnieuw bent ingeschreven in het hoger onderwijs. Jammer genoeg is er in de week van 5 november een technische fout in ons systeem geslopen. We hebben een aantal studenten die niet ingeschreven zijn, voorgesteld om opnieuw een dossier voor hen op te starten. Heb je zo’n brief ontvangen en ben je niet meer ingeschreven? Dan mag je onze vraag gewoon negeren. Als je wel ingeschreven bent en nog steeds recht hebt op een studietoelage, dan zorgen we ervoor dat je dossier zo snel mogelijk behandeld wordt!

Onderhoud digitaal loket donderdag 31/10 en vrijdag 1/11

Wegens onderhoud is het digitaal loket mogelijk niet beschikbaar op donderdag 31 oktober vanaf 16u tot en met vrijdag 1 november 12u. Het is dan niet mogelijk om een aanvraag in te dienen, je dossier op te volgen of het contactformulier te gebruiken. We raden je aan om later opnieuw te proberen vanaf vrijdag 1 november in de namiddag.

Schooltoeslag vanaf nu bij je uitbetaler Groeipakket

Vanaf schooljaar 2019-2020 is de schooltoeslag voor kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs geïntegreerd in het Groeipakket. Deze wordt automatisch berekend en uitbetaald door je uitbetaler Groeipakket. Je moet dus geen aanvraag meer indienen. Heb je vragen over je eventuele schooltoeslag? Neem dan contact op met je uitbetaler. Die kan je terugvinden via https://www.groeipakket.be/nl/zoek-je-uitbetaler. 

Onze afdeling staat enkel nog in voor studietoelagen in het hoger onderwijs. Vragen over een oud dossier (tot en met schooljaar 2018-2019), kan je stellen via het contactformulier.

Doe vanaf nu een aanvraag voor 2019-2020

Vanaf 1 augustus kan je een aanvraag indienen voor het academiejaar 2019-2020. Dit kan enkel nog voor studenten in het hoger onderwijs. Leerlingen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs krijgen de schooltoelage automatisch via het Groeipakket.

Een aanvraag indienen kan via het digitaal loket tot en met 1 juni 2020.

Aanvraagjaar 2018-2019 is afgesloten

Sinds 2 juni is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor het schooljaar 2018-2019. Ook je automatisch gestart dossier kan je niet meer terugbezorgen. Heb je een aanvraag ingediend en vroegen we jou om je dossier te vervolledigen? Dan kan je nog tot en met 31 december 2019 deze documenten bezorgen. Dat kan via het digitaal loket.

Een aanvraag indienen voor een studietoelage hoger onderwijs voor academiejaar 2019-2020 kan vanaf 1 augustus 2019. De schooltoelagen voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs worden geïntegreerd in het Groeipakket als schooltoeslag, en worden automatisch berekend en uitbetaald. Daarvoor moet je dus geen aanvraag meer indienen bij onze afdeling.

Veranderingen 2019-2020

De afdeling Studietoelagen zal vanaf het schooljaar 2019-2020 er wat anders uitzien. Wil je graag weten of dit ook effect heeft op jouw studiecarrière? Ga dan kijken op ‘Wat vanaf 2019-2020?’ voor meer informatie. Vragen kan je stellen via het contactformulier in het digitaal loket.

Nieuwe deadline automatisch gestarte dossiers

Eind oktober is de afdeling School- en Studietoelagen gestart met het verzenden van automatisch opgestarte dossiers. Als je sinds 2012-2013 een school- of studietoelage kreeg, maar voor dit schooljaar zelf nog geen aanvraag indiende, krijg je een vooraf ingevuld formulier toegestuurd per e-mail of per post. Voorwaarde is dat je nog ingeschreven bent in een onderwijsinstelling in Vlaanderen én nog steeds gedomicilieerd bent in België.

Vul je formulier bij voorkeur aan via je ontvangen e-mail of via het digitaal loket. Je formulier terugbezorgen kan tot en met 1 juni 2019. Deze deadline valt dus vanaf dit schooljaar samen met de deadline voor het indienen van een nieuwe aanvraag. Lees hier meer over de procedure van de automatisch gestarte dossiers.

Verhuis loket Brussel

Maandag 20 november verhuist het bezoekersloket in Brussel naar het vernieuwde Hendrik Consciencegebouw (Koning Albert II-Laan 15, 1210 Brussel). We ontvangen bezoekers dan niet langer in het Boudewijngebouw (dezelfde straat). De openingsuren blijven dezelfde: maandag en woensdag van 09u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u30.

Van Boudewijngebouw naar Consciencegebouw
Een nieuw contactformulier

Het contactformulier van het digitaal loket heeft een grondige make-over gekregen. Met een volledige integratie in het digitaal loket, kan je vanaf nu gemakkelijk overschakelen tussen je aanvraag en het contactformulier.

Je kan er al je vragen per categorie stellen, bv. ‘Ik heb een vraag over een brief die jullie mij stuurden’. Daarnaast kan je ook je dossier vervolledigen door documenten of opmerkingen op te laden. Deze worden dan rechtstreeks aan je dossier gekoppeld.

Heb je een vraag? Ga dan zeker een kijkje nemen op het digitaal loket.