Moet je terugbetalen?

Moet je terugbetalen?

We kunnen je toelage of een deel ervan terugvorderen.

Waarom een terugvordering?

 • Een van de voorwaarden voor een toelage was niet vervuld.
 • Je toelage werd berekend op basis van een vermoedelijk inkomen. Nadien bleek dat het reële inkomen hoger ligt, zodat je geen recht had op een toelage of je toelage lager ligt.
 • Je schrijft je tijdens het academiejaar (gedeeltelijk) uit. Als je je studietoelage nog niet hebt ontvangen en je schrijft je uit, dan ontvang je nog altijd het gedeelte van je studietoelage waar je volgens de regels recht op hebt. Je krijgt je studietoelage dus uitbetaald voor het aantal studiepunten waarvoor je nog ingeschreven blijft.
 • Je toelage werd fout berekend (al dan niet op basis van foutieve informatie).

Hoe verloopt een terugvordering

We zijn verplicht om de bedragen die we onterecht aan je uitkeerden, terug te vorderen voor het huidige academiejaar en de vier voorgaande academiejaren. We kunnen die bedragen niet kwijtschelden. 

Als we van jou geld terugvorderen, ontvang je een aangetekende brief met de volgende gegevens:

 • De uitgekeerde betalingen met de datum van betaling
 • De reden waarom het geld wordt teruggevorderd
 • Het totale bedrag van de teruggevraagde som
 1. Eerste brief: je hebt 90 dagen de tijd om het bedrag terug te betalen.
 2. Eerste aanmaning (bij niet-betaling): je hebt 30 dagen de tijd om het bedrag terug te betalen. In normale omstandigheden ontving je deze brief tussen de 15 en de 44 dagen na de terugvorderingsbrief. Door de coronamaatregelen zijn alle aanmaningen stopgezet en kan deze termijn langer bedragen dan normaal. Het kan bijvoorbeeld voorvallen dat je 100 dagen na de terugvorderingsbrief een aanmaningsbrief ontving
 3. Tweede aanmaning (bij niet-betaling): je hebt 14 dagen de tijd om het bedrag terug te betalen  
 4. Ingebrekestelling (bij niet-betaling): Je krijgt een waarschuwingsbrief dat we bij niet-betaling je dossier overmaken aan de gerechtsdeurwaarder. Je hebt 15 dagen de tijd om het bedrag terug te betalen
 5. Ultieme brief: je hebt 14 dagen de tijd om te betalen. Bij niet-betaling maken we je dossier over aan VLABEL (Centrale Invorderingscel Vlaamse Belastingsdienst) voor gedwongen invordering. Vanaf dan kunnen wij niks meer wijzigen en moet je de aangestelde deurwaarder contacteren

Op elk moment, voordat we de terugvordering overmaken aan VLABEL, kan je een uitstel van betaling (maximaal 2 keer voor een periode van telkens maximaal 6 maanden) aanvragen. Dan start de volledige procedure opnieuw. Na de ingebrekestelling kan je bijvoorbeeld opnieuw een aanvraag doen voor een uitstel van betaling. Als je na 6 maanden nog altijd niet betaalde, dan krijg je terug een eerste aanmaningsbrief. Daarnaast kan je een afbetalingsplan aanvragen zonder extra kosten, aan minimaal 50 euro per maand.

Gespreid of uitgesteld terugbetalen

Als je financiële situatie het even niet toelaat het verschuldigde bedrag in een keer te betalen, kan je een gespreide terugbetaling of een uitstel van terugbetaling aanvragen.

 • Een gespreide terugbetaling kan in opeenvolgende maandelijkse afbetalingen van minstens 50 euro per maand.
 • We kunnen maximaal twee keer een termijn van 6 maanden uitstel van terugbetaling verlenen.

Heb je het uitzonderlijk moeilijk?

Als een terugbetaling van ongeveer 50 euro per maand nog te zwaar doorweegt op je budget, kan je onder bepaalde voorwaarden een afbetalingsplan onder de 50 euro verkrijgen.

Een uitzonderlijk afbetalingsplan is mogelijk bij:

 • Collectieve schuldenregeling
 • Schuldbemiddeling
 • Budgetbeheer
 • Budgetbegeleiding

Voeg bij je aanvraag tot een gespreide betaling een attest dat je uiterst moeilijke situatie bewijst.

Zo vraag je een afbetalingsplan aan

Mail via het contactformulier of stuur ons een brief. Vermeld zeker je rijksregisternummer en het jaar waarop de terugvordering betrekking heeft.