Missie

Wij zijn een onderdeel van het agentschap AHOVOKS (Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen).

AHOVOKS heeft als missie het garanderen en stimuleren van kwalificatiegericht, levenslang en levensbreed leren voor iedereen.

We staan in voor de uitbetaling van de toelagen. De afdeling creëert maximale kwalificatie- en ontplooiingskansen voor leerlingen en studenten door financiële drempels weg te werken.

 

Dat betekent dat we:

  • De aanvragen voor studietoelagen voor studenten uit het hoger onderwijs tijdig en correct behandelen.
  • De studietoelagen tijdig en correct betalen.
  • Tijdig en correct informatie over studietoelagen verstrekken en hulp aanbieden aan de student om zijn profiel in te vullen en zijn dossier te vervolledigen.
  • Samenwerkt met het beleid, en het beleid van de minister mee realiseert.