Missie

De afdeling School- en Studietoelagen is onderdeel van het agentschap AHOVOKS (Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen).

AHOVOKS heeft als missie het garanderen en stimuleren van kwalificatiegericht, levenslang en levensbreed leren voor iedereen.

De afdeling School- en Studietoelagen staat in voor de uitbetaling van de toelagen. De afdeling creëert maximale kwalificatie- en ontplooiingskansen voor leerlingen en studenten door financiële drempels weg te werken.

 

Dat betekent dat de afdeling:

  • De aanvragen voor school- en studietoelagen tijdig en correct behandelt:
    • Schooltoelagen voor kleuters en leerlingen uit het lager en het secundair onderwijs.
    • Studietoelagen voor studenten uit het hoger onderwijs.
  • De school- en studietoelagen tijdig en correct betaalt.
  • Tijdig en correct informatie over school- en studietoelagen verstrekt, alsook hulp aanbiedt bij het invullen van de aanvraag.
  • Samenwerkt met het beleid, en het beleid van de minister mee realiseert.