Je wil de voorwaarden en bedragen kennen

Om in aanmerking te komen voor een toelage wordt er rekening gehouden met 4 criteria:

  • Nationaliteit
  • Gezinssituatie
  • Inkomen
  • Pedagogische voorwaarden
 
  • Hoger onderwijs
  • Gedeeltelijke of uitzonderlijke toelage
  • Berekeningsvoorbeelden
  • Een voorschot op je toelage