Je bent ten laste

Je woont bij een of beide ouders

Als je op 31 december 2021 bij je (al dan niet gehuwde) ouders woont, dan gaan we voor de berekening van de toelage uit van beide inkomens.

‘Fiscaal ten laste zijn’ betekent dat je als persoon ten laste op het aanslagbiljet van je ouders vermeld staat.

Woon je bij een van beide ouders, dan zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Je ouder is alleenstaand: we gaan uit van zijn of haar inkomen.
 • Je ouder is gehuwd of woont wettelijk samen met een nieuwe partner: we gaan uit van het inkomen van beide partners in de nieuwe relatie.
 • Je ouder woont feitelijk samen, en:
  • Je ouder neemt één van de kinderen van de nieuwe partner fiscaal ten laste of omgekeerd: we gaan uit van het inkomen van beide partners
  • Je ouder en de nieuwe partner hebben samen een of meer kinderen: we gaan uit van het inkomen van beide partners.
  • Je ouder of nieuwe partner neemt geen kind van de andere partner fiscaal ten laste en je ouder en de nieuwe partner hebben samen geen kinderen: we gaan uit van het inkomen van jouw ouder. Let op, dit heeft invloed op de puntentelling in je leefeenheid (een minpunt).

 

Ten laste van Statuut ouder(s) Andere criteria Referentie-inkomen
2 ouders Al dan niet gehuwd   Inkomen beide ouders
1 ouder Alleenstaand   Inkomen ouder
Gehuwd of wettelijk samenwonend met een nieuwe partner   Inkomen ouder + nieuwe partner
Feitelijk samenwonend met een nieuwe partner Je ouder en nieuwe partner hebben samen een kind Inkomen ouder + nieuwe partner
Je ouder neemt één van de kinderen van de nieuwe partner fiscaal ten laste of omgekeerd Inkomen ouder + nieuwe partner
Je ouder of nieuwe partner neemt geen kind van de andere partner fiscaal ten laste ( Inkomen ouder (let op: dit zorgt voor een minpunt in de leefeenheid)

 

Je woont niet bij je ouders

In sommige gevallen kan je ten laste zijn van iemand anders dan je ouders. Dat kan als je op 31 december 2021 bij iemand anders woont en:

 • Je woont bij die persoon door de beslissing van een rechter of een tussenkomst van een publiekrechtelijke overheid of instelling.
 • Je bent al 3 jaar fiscaal ten laste van die persoon.
 • Je woont al 3 jaar onafgebroken bij die persoon en een ziekenfonds of een uitbetaler van het Groeipakket erkent dat je 3 jaar van die persoon ten laste bent.

We vertrekken dan van het inkomen van de leefeenheid van die persoon:

 • Als de persoon alleenstaand is, dan nemen we alleen zijn of haar inkomen.
 • Als de persoon gehuwd is of wettelijk samenwoont, dan nemen we zijn of haar inkomen én dat van de partner.
 • Als de persoon feitelijk samenwoont met een nieuwe partner, dan nemen we alleen het inkomen van deze persoon.
 • Als de persoon feitelijk samenwoont en:
  • De persoon neemt één van de kinderen van de partner fiscaal ten laste of omgekeerd: we gaan uit van het inkomen van beide partners.
  • De persoon en de partner hebben samen een of meer kinderen: we gaan uit van het inkomen van beide partners.
  • De persoon of partner neemt geen kind van de andere partner fiscaal ten laste en de partners hebben samen geen kinderen: we gaan alleen uit van het inkomen van deze persoon. Let op, dit heeft invloed op de puntentelling in je leefeenheid (een minpunt).