Je bent gehuwd of woont samen

Statuut van gehuwd of samenwonend student/leerling verkrijgen

Om voor je toelage te worden erkend als gehuwd of samenwonend leerling of student, moet je aan 2 criteria voldoen:

 • Uiterlijk 31 december 2018 ben je gehuwd, heb je een verklaring van wettelijke samenwoning ondertekend bij de burgerlijke stand van je gemeente, woon je feitelijk samen en heb je een of meer gezamenlijke kinderen met je partner of woon je feitelijk samen en neem je één van de kinderen van je partner fiscaal ten laste of je partner neemt één van jouw kinderen fiscaal ten laste.
   
 • Tijdens je huwelijk of samenwoning zijn er ten laatste op 31 december 2019 12 maanden geweest waarin jij en je partner samen een inkomen hadden dat in totaal minstens overeenkomt met een jaarinkomen van 7.141,58 euro. In de praktijk betekent dat:
  • Voor werknemers: een bruto belastbaar inkomen (inkomen waarvan alleen de RSZ-bijdragen al afgetrokken zijn) van minstens 10.202,26 euro
  • Voor zelfstandige beroepen: een netto belastbaar inkomen (inkomen na aftrek van sociale bijdragen en beroepsuitgaven en -verliezen) van minstens 7.141,58 euro
  • Een bruto belastbare werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering of een ander vervangingsinkomen van minstens 7.141,58 euro
  • Een bruto belastbaar rust- of overlevingspensioen van minstens 7.141,58 euro
  • Een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap van minstens 7.141,58 euro
  • Een leefloon van minstens 7.141,58euro
  • Een combinatie van bovenvermelde inkomens

Je bewijst dat inkomen en het aantal maanden waarin jij en je partner het hebben verdiend met attesten van werkgevers (maandelijkse loonfiches of fiscale fiches), diensten en instellingen.

 

Statuut van gehuwd of samenwonend student/leerling behouden

Het statuut van gehuwd of samenwonend leerling of student is niet definitief. Je behoudt het alleen als je nog altijd met dezelfde partner gehuwd bent of samenwoont en voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

 • Je woont niet meer bij je ouders of iemand anders.
 • Je woont wel nog bij je ouders of iemand anders, maar jij en je partner hebben in 2018 meer dan 3.270 euro netto belastbaar jaarinkomen.

 

Statuut van gehuwd of samenwonend student/leerling opnieuw verkrijgen

Als je nog altijd met dezelfde partner gehuwd bent of samenwoont, maar toch het statuut van gehuwd of samenwonend leerling of student verloren bent, dan kan je het opnieuw verkrijgen. Daarvoor moeten er in 2017 en 2018 12 maanden zijn geweest waarin jij en je partner samen een inkomen hadden dat in totaal minstens overeenkomt met een jaarinkomen van 7.141,58 euro.

Om het statuut opnieuw te verkrijgen is het dus niet voldoende dat je ooit 12 maanden het inkomen van 7.141,58 euro hebt verkregen: je moet het ook verdiend hebben in 2017 en/of 2018.

 

Niet (meer) erkend als gehuwd of samenwonende student/leerling?

Als je niet voldoet aan de voorwaarden om als gehuwd of samenwonende leerling of student te worden beschouwd, kan je een toelage aanvragen als zelfstandig leerling of student. Voldoe je niet aan die voorwaarden, dan beschouwen we je als persoon ten laste van je ouder(s) of van iemand anders, naargelang je vorige hoofdverblijfplaats.