Impact oorlog in Oekraïne op je toelage

Ik ben een gevluchte persoon uit Oekraïne, aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

  • Nationaliteitsvoorwaarden:

Voor academiejaar 2021-2022 is de wijziging nog niet van toepassing, aangezien we rekening houden met je verblijfskaart op 31 december 2021. De gewone nationaliteitsvoorwaarden blijven gelden.

Vanaf academiejaar 2022-2023 komt er een uitbreiding op de voorwaarden. Je voldoet dan aan de nationaliteitsvoorwaarden als je op 31 december 2022 een verblijfsvergunning voor 'tijdelijke beschermde' hebt.

  • Financiële voorwaarden en statuut

Hierover krijg je later meer informatie op deze pagina.

Ik ben een gevluchte persoon uit Rusland, aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Als je een Russische student bent, is er geen impact op je toelage. De bestaande voorwaarden in onze regelgeving blijven van toepassing.

Let op: De uitspraak van minister Weyts op 8 maart 2022 om Russische studenten niet te financieren, geldt alleen voor de ‘Master Mind Scholarships’. Deze dossiers worden niet bij de afdeling Studietoelagen behandeld. Burgers met vragen hierover, kunnen terecht op de website van Study in Flanders.