Hoe vraag ik een toelage op papier aan?

Zo dien je je aanvraag in:

Vul het aanvraagformulier in

pdf bestandAanvraagformulier School- en Studietoelagen 2018-2019.pdf (602 kB)

Dien je aanvraagdossier in één of meerdere keren in

 • Probeer alle documenten voor je aanvraag in één keer op te sturen. Dan krijg je je toelage het snelst uitbetaald.
 • Het is ook mogelijk om de verschillende documenten of bijlagen op verschillende tijdstippen in te dienen.

Vul alle vakken volledig in. Anders moet de afdeling School- en Studietoelagen de ontbrekende informatie achteraf opvragen, en dat vertraagt de afhandeling van je dossier.

Verstuur je aanvraagdossier uiterlijk op 1 juni 2019 (de poststempel geldt als bewijs). Aanvragen die je na die datum opstuurt, worden niet meer onderzocht.

Waar indienen?

Je stuurt je dossier naar:

Afdeling School- en Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
 

Is mijn aanvraag goed aangekomen?

Nadat je het aanvraagdossier hebt ingediend, krijg je een brief met de bevestiging dat je aanvraag op de afdeling School- en Studietoelagen is aangekomen.

 

Je kan het aanvraagformulier:

Downloaden en printen: 

pdf bestandAanvraagformulier School- en Studietoelagen 2018-2019.pdf (602 kB)

Bestellen:

Terugvinden:

 • Op het secretariaat van je school
 • Bij je vakbond, OCMW, …

   

Wat met de bijlagen?

Welke bijlagen moet ik toevoegen?

In een aantal gevallen moet je bijlagen toevoegen aan je aanvraag:

 • Als iemand binnen je leefeenheid in 2016 alimentatiegeld heeft ontvangen: een fotokopie van alle relevante rekeninguittreksels
 • Als je leefeenheid een inkomen in het buitenland of bij een Europese of andere internationale instelling verworven heeft in 2016: de attesten van de inkomsten
 • Als de leerling of student op internaat is, of een studentenkamer huurt, in verband met de hogere toelage voor kotstudenten: een attest van het internaat of een kopie van het huurcontract van de studentenkamer
 • Als je gehuwd, zelfstandig of alleenstaand student of leerling bent: afhankelijk van je situatie moet je verschillende documenten bijvoegen. Bel 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid
 • Als je in het buitenland of in de Franse of Duitstalige Gemeenschap lessen volgt: een inschrijvingsattest, programma en lessenrooster

Alleen documenten in het Nederlands, Frans, Duits of Engels

Alle documenten die je toestuurt, moeten opgesteld zijn in het Nederlands, Frans, Duits of Engels. Is je document opgesteld in een andere taal, dan stuur je een beëdigde vertaling op.

Kan ik bijlagen later opsturen?

Ook na je aanvraag kan je nog bijlagen insturen:
 

Afdeling School- en Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

 • Vermeld op de bijlagen je rijksregisternummer en het school- of academiejaar.
 • Probeer je aanvraag meteen volledig in te dienen. Dan krijg je de toelage het snelst uitbetaald.
 • Bezorg de ontbrekende informatie vóór 31 december 2019. Anders behandelt de afdeling School- en Studietoelagen je dossier niet meer.