Hoe vraag ik een toelage online aan?

Wat heb ik nodig voor mijn online aanvraag?

Een online aanvraag indienen kan vanaf 1 augustus 2018.

Je kan een toelage alleen online aanvragen met een elektronische identiteitskaart (eID) of met een federaal ‘token’. Hou zeker ook de nodige bankrekeningnummers en eventueel het bedrag van alimentatiegelden bij de hand.

Let op: Dien je aanvraagdossier uiterlijk op 1 juni 2019 in (de datum van de ontvangstbevestiging van je online aanvraag geldt als bewijs). Na 1 juni 2019 ben je te laat.

 

Aan de slag met je elektronische identiteitskaart (eID) of je federaal token

 • Wil je een elektronische identiteitskaart gebruiken? Dan heb je nodig:
  • Een kaartlezer
  • Software voor de kaartlezer
  • De pincode van je elektronische identiteitskaart

Meer info over de installatie van je kaartlezer vind je op de eID-website van de federale overheid.

 • Een token is een kaart met de afmetingen van een bankkaart. Er staan 24 persoonlijke codes op. Als je toegang wil tot de online toepassing, kan je via die codes je identiteit bewijzen (authenticeren).
  Nog geen token? Vraag je persoonlijke token aan op de portaalsite van de federale overheid.

Een aanvraag online indienen wordt beveiligd.

 

Bankrekeningnummer

Hou volgende gegevens bij de hand als je met je online aanvraag begint:

 • Voor een aanvraag voor het kleuteronderwijs, het lager onderwijs en het (deeltijds) secundair onderwijs: het bankrekeningnummer van de persoon die voorziet in het onderhoud van de leerling.
 • Voor studenten hoger onderwijs: het bankrekeningnummer van de student.
   

Wie kan een toelage online aanvragen en opvolgen?

 • De persoon die voorziet in het onderhoud van de leerlingen of studenten, kan een aanvraag indienen en opvolgen voor alle aanvragen hoger, voltijds of deeltijds secundair onderwijs, lager onderwijs en kleuteronderwijs.
 • De student hoger onderwijs kan een aanvraag indienen en opvolgen voor zichzelf en voor andere kandidaten die ook ten laste zijn van dezelfde persoon.
 • De student hoger onderwijs kan een aanvraag indienen en opvolgen voor zichzelf als zelfstandig, gehuwd of alleenstaand student.
 • De meerderjarige leerling voltijds of deeltijds secundair onderwijs kan een aanvraag indienen en opvolgen voor zichzelf en voor andere kandidaten die ook ten laste zijn van dezelfde persoon.
 • De meerderjarige leerling voltijds of deeltijds secundair onderwijs kan een aanvraag indienen en opvolgen als zelfstandig, gehuwd of alleenstaand leerling.

 

Wat met de bijlagen?

Welke bijlagen moet ik toevoegen?

In een aantal gevallen moet je bijlagen toevoegen aan je aanvraag:

 • Als iemand binnen je leefeenheid in 2016 alimentatiegeld heeft ontvangen: een fotokopie van alle relevante rekeninguittreksels.
 • Als je leefeenheid een inkomen in het buitenland of bij een Europese of andere internationale instelling verworven heeft in 2016: de attesten van de inkomsten.
 • Als de leerling of student op internaat is, of een studentenkamer huurt, in verband met de hogere toelage voor kotstudenten: een attest van het internaat of een kopie van het huurcontract van de studentenkamer.
 • Als je gehuwd, zelfstandig of alleenstaand student of leerling bent: afhankelijk van je situatie moet je verschillende documenten bijvoegen. Bel 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid.
 • Als je in het buitenland of in de Franse of Duitstalige Gemeenschap lessen volgt: een inschrijvingsattest, programma en lessenrooster.

Alleen documenten in het Nederlands, Frans, Duits of Engels

Alle documenten die je toestuurt, moeten opgesteld zijn in het Nederlands, Frans, Duits of Engels. Is je document opgesteld in een andere taal, dan stuur je een beëdigde vertaling op.

Hoe voeg ik bijlagen toe?

Op het einde van de online procedure kan je documenten inscannen. De scans van je documenten stuur je samen met je aanvraag elektronisch door.

Meer uitleg vind je in het online aanvraagformulier.

Heb je zelf geen scanner? Misschien kan iemand in je omgeving je helpen. Of ga naar een kopieerzaak in je buurt.
 

Kan ik bijlagen later indienen?

Ook na je online aanvraag kan je nog bijlagen indienen:

Afdeling School- en Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Probeer je aanvraag meteen volledig in te dienen. Dan krijg je de toelage het snelst uitbetaald.

Bezorg de ontbrekende informatie vóór 31 december 2019. Anders behandelt de afdeling School- en Studietoelagen je dossier niet meer.

Sneller je toelage met een online aanvraag!

 • Een online aanvraag is het gemakkelijkst: je hoeft geen postzegels te betalen en een aantal gegevens over je gezinssamenstelling zijn al ingevuld.
   
 • Een online aanvraag kan je ook sneller indienen. Volg de instructies op het scherm. Gegevens die al ingevuld zijn, hoef je alleen nog na te kijken.
   
 • Bovendien kan de afdeling School- en Studietoelagen je online aanvraag ook sneller verwerken.