Hoe vraag ik een toelage aan?

Een aanvraag indienen kan vanaf 1 augustus 2019.

Let op: Dien je aanvraagdossier uiterlijk op 1 juni 2020 in. De datum van de ontvangstbevestiging van je online aanvraag of de poststempel van je papieren aanvraag geldt als bewijs. Na 1 juni 2020 ben je te laat en wordt je aanvraag niet meer behandeld.

 

Een online aanvraag

Hoe doe je een aanvraag?

Een online aanvraag indienen kan via het digitaal loket.

Wat heb je nodig?

 • Jouw identiteitskaart met kaartlezer of een andere aanmeldoptie om veilig aan te melden
 • Het bankrekeningnummer van de student

Wie kan een toelage online aanvragen en opvolgen?

 • De student hoger onderwijs kan een aanvraag indienen en opvolgen voor zichzelf en voor andere kandidaten hoger onderwijs die ook ten laste zijn van dezelfde persoon.
 • De student hoger onderwijs kan een aanvraag indienen en opvolgen voor zichzelf als zelfstandig, gehuwd of alleenstaand student.
 • De persoon die voorziet in het onderhoud van de studenten, kan een aanvraag indienen en opvolgen voor alle aanvragen hoger onderwijs.

 

Een papieren aanvraag

Hoe doe je een aanvraag?

Een papieren aanvraag indienen kan via het aanvraagformulier:

pdf bestandAanvraagformulier Studietoelagen 2019-2020.pdf (111 kB)

Je stuurt je aanvraagformulier naar:

Afdeling Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Nadat je het aanvraagdossier hebt ingediend, krijg je een brief of e-mail met de bevestiging dat je aanvraag goed is aangekomen.

 

Wat met de bijlagen?

Welke bijlagen moet ik toevoegen?

In een aantal gevallen moet je bijlagen toevoegen aan je aanvraag:

 • Als je op kot zit: een kopie van het huurcontract van het kot.
 • Als je gehuwd, zelfstandig of alleenstaand student bent: afhankelijk van je situatie moet je verschillende documenten bijvoegen. Bel 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid.
 • Als iemand binnen je leefeenheid in 2017 alimentatiegeld heeft ontvangen: een kopie van alle relevante rekeninguittreksels.
 • Als je leefeenheid een inkomen in het buitenland of bij een Europese of andere internationale instelling verworven heeft in 2017: de attesten van de inkomsten.
 • Als je in het buitenland of in de Franse of Duitstalige Gemeenschap lessen volgt: een inschrijvingsattest, programma en lessenrooster.

Alleen documenten in het Nederlands, Frans, Duits of Engels

Alle documenten die je toestuurt, moeten opgesteld zijn in het Nederlands, Frans, Duits of Engels. Is je document opgesteld in een andere taal, dan stuur je een beëdigde vertaling op.

Formulieren 2019-2020:

Formulieren 2018-2019:

Hoe voeg ik bijlagen toe?

Op het einde van de online procedure kan je documenten inscannen. De scans van je documenten stuur je samen met je aanvraag elektronisch door.

Papieren documenten kan je samen met je aanvraagformulier per post bezorgen. Vermeld op de bijlagen je rijksregisternummer en het academiejaar.

Probeer je aanvraag meteen volledig in te dienen. Dan krijg je de toelage het snelst uitbetaald.

Kan ik bijlagen later indienen?

Ook na je aanvraag kan je nog bijlagen indienen:

Afdeling Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Bezorg de ontbrekende informatie vóór 31 december 2020. Anders behandelt de afdeling Studietoelagen je dossier niet meer.

Sneller je toelage met een online aanvraag!

 • Een online aanvraag is het gemakkelijkst: je hoeft geen postzegels te betalen en een aantal gegevens over je gezinssamenstelling zijn al ingevuld.
   
 • Een online aanvraag kan je ook sneller indienen. Volg de instructies op het scherm. Gegevens die al ingevuld zijn, hoef je alleen nog na te kijken.
   
 • Bovendien kan de afdeling School- en Studietoelagen je online aanvraag ook sneller verwerken.