Hoe stel ik mijn organisatie als kandidaat

De toekomstige intermediaire partner dient een docx bestandGedragscode voor intermediaire organisaties (892 kB) te ondertekenen tussen de afdeling Studietoelagen en de deelnemende organisatie.

Verder duidt de deelnemende organisatie zelf zijn bevoegde personeelsleden aan.

Zodra de afdeling Studietoelagen over de overeenkomst en een lijst van kandidaten beschikt, kan de afdeling de vooropgestelde kandidaten de nodige rechten geven om als intermediair op te treden. Daarvoor dient de organisatie wel de namen en de bijhorende rijksregisternummers van de medewerkers aan de afdeling Studietoelagen te bezorgen. Er staat geen beperking op het aantal kandidaten.

Eens de rechten zijn gegeven, kan de intermediair met behulp van zijn of haar eigen e-ID (of federaal token) een aanvraag indienen. Een kaartlezer en pincode van de e-ID (intermediair) is voldoende.
 

Aanspreekpunt afdeling Studietoelagen

De gedragscode en/of de lijst van kandidaten mag je per post of elektronisch doorsturen.

Adres

Afdeling Studietoelagen
tav Michelle Engels
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II laan 15
1210 Brussel

E-mail

De overeenkomst wordt terugbezorgd, ondertekend door een bevoegde collega.