Had je vorig jaar al recht op een toelage?

Voor iedereen die in één van de voorbije jaren (vanaf 2012-2013) een goedkeuring kreeg, dit jaar nog ingeschreven is in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling én gedomicilieerd is in België, starten we automatisch het dossier op. Dit gebeurt in de periode november tot ten laatste april.

Kreeg je vorig jaar voor het eerst een toelage?

Je krijgt eerst een opt-outbrief waarin we je toestemming vragen om persoonlijke informatie op te halen uit verschillende databanken. Ga je hiermee akkoord? Dan moet je met deze brief niets doen en sturen wij jou binnen de twee maanden een vooraf ingevuld formulier. Je moet dan nakijken of al je gegevens kloppen, deze eventueel verbeteren en ons het formulier terug bezorgen.

Ga je niet akkoord, dan heb je 30 dagen tijd vanaf het ontvangen van deze brief om ons dat te laten weten. Je maakt hiervoor een verklaring op met de tekst ‘Ik ben niet akkoord dat u onderzoekt of wij recht hebben op een toelage’. Vermeld zeker je eigen naam en rijksregisternummer én de namen en rijksregisternummers van jouw (minderjarige) kinderen en onderteken dit document. Dit kan je ons dan digitaal bezorgen via het contactformulier (optie ‘Weigering automatisch gestart dossier’). Je kan de verklaring ook per post opsturen naar ‘Afdeling School- en Studietoelagen, Koning Albert II-Laan 15, 1210 Brussel’.
 

Werd je dossier eerder al eens automatisch opgestart?

Omdat je eerder al je toestemming gaf om je gegevens te mogen gebruiken, zal ook dit schooljaar jouw dossier automatisch opgestart worden. Je ontvangt dan opnieuw een vooraf ingevuld formulier dat je moet nakijken, eventueel verbeteren en ons terugbezorgen.

Opgelet: Je moet elk schooljaar opnieuw een vooraf ingevuld formulier nakijken, ondertekenen en terugbezorgen. Het formulier is enkel geldig voor het schooljaar waarin het dossier is opgestart.
 

Hoe bezorg ik mijn vooraf ingevuld formulier?

Je kan je formulier digitaal aanvullen. Dit is de snelste en makkelijkste manier.

Je kan het formulier ook uploaden in het contactformulier (‘Vervolledig mijn dossier’).

Lukt dit niet, dan kan je het formulier afdrukken en ondertekenen, en ons terug bezorgen per post op het adres ‘Afdeling School- en Studietoelagen, Koning Albert II-Laan 15, 1210 Brussel’.

Je kan je vooraf ingevuld formulier indienen tot en met 1 juni 2019. De deadline voor de automatisch gestarte dossiers valt dus vanaf dit schooljaar samen met de deadline voor het indienen van een nieuwe aanvraag.

Opgelet: studenten hoger onderwijs ontvangen hun vooraf ingevuld formulier zelf, en moeten dit ook zelf nakijken en terugbezorgen.

! Vooraf ingevulde formulieren voor het schooljaar 2017-2018 kan je nog indienen tot en met 31 december 2018. Dit kan niet meer via het digitaal loket, enkel nog via het contactformulier of per post.

Wil je toch liever zelf nog een aanvraag indienen?

Dat kan online of op papier, het best in het begin van het schooljaar. Zelf een aanvraag indienen kan vanaf 1 augustus 2018 tot en met 1 juni 2019.