Gedeeltelijke of uitzonderlijke toelage

Als het inkomen tussen de minimumgrens en de maximumgrens ligt, krijg je een percentage van de volledige toelage.
 

Berekeningsvoorbeeld gedeeltelijke toelage

Zo wordt een gedeeltelijke toelage berekend:

Bedrag toelage =
((maximumgrens - inkomen) / (maximumgrens - minimumgrens) ) x volledige toelage

Het resultaat rond je af op 2 cijfers na de komma. Is het resultaat lager dan de minimumtoelage, dan ontvang je toch de minimumtoelage.

Rekenvoorbeeld

 • Het inkomen van je leefeenheid bedraagt 25.000 euro.
 • Je leefeenheid heeft 3 punten.
 • Je hebt een student in het hoger onderwijs die niet op kot zit.

Dan is de toelage:

 [(40.566,72 euro − 25.000 euro) / (40.566,72 euro – 19.937,64 euro)] x 2.613,35 euro
= (15.566,72 euro / 20.629,08 euro) x 2.613,35 euro
= 1.972,03 euro

Uitzonderlijke toelage

Ligt het gezinsinkomen heel laag, dan heb je misschien recht op de uitzonderlijke toelage. Je moet daarvoor geen speciale aanvraag indienen: het bedrag wordt automatisch voor jou berekend.

Bedragen:

 • Hoger onderwijs:
  • 5.862,31 euro voor kotstudenten
  • 3.792,34 euro voor niet-kotstudenten

Voorwaarden voor de uitzonderlijke toelage

 • Het inkomen van de leefeenheid is lager dan of gelijk aan een 10de van de maximuminkomensgrens.

  en
   
 • Het inkomen bestaat voor minstens 70% uit:
  • Een leefloon
  • Een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
  • Vervangingsinkomsten (werkloosheidsvergoedingen, ziektevergoedingen, brugpensioen). Pensioenen zijn geen vervangingsinkomsten, brugpensioenen wel.

Een paar voorbeelden van concrete leefeenheden en de manier waarop hun toelage wordt berekend.