Eenmalige toelage afgestudeerde bachelors verpleegkunde 2019-2020

 

Behaalde jij gedurende het academiejaar 2019-2020 een bachelor in de verpleegkunde? Dan heb jij recht op een eenmalige toelage.  

Om welk bedrag gaat het?  

De toelage bedraagt 1.000 euro. We keren dit bedrag één keer uit aan elke bachelor in de verpleegkunde die in het academiejaar 2019-2020 zijn of haar diploma behaalde.   

 

Waarom krijg je een toelage? 

Je behoorde in 2019-2020 bij de eerste lichting studenten die in de vernieuwde bacheloropleiding Verpleegkunde 800 uur contractstage volgde. In 2019-2020 viel dit samen met de strijd tegen het coronavirus. Hierdoor speelde je tijdens je stage een bepalende rol in het bestrijden van COVID-19. De toelage is er dan ook om tegemoet te komen aan allerlei kosten die je maakte tijdens deze moeilijke stageperiode: vervoer, materiaal, kledij, enz. …. 

 

Wie voorziet de toelage?  

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) voorziet de vergoeding in samenwerking met ons. Deze toelage is eenmalig en kwam tot stand als tegemoetkoming voor de uitzonderlijke omstandigheden waarin je als stagiair je stage hebt moeten doorlopen. 

 

Wat in de toekomst? 

Vanaf 2020-2021 ligt het initiatief bij de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Hij zal de stabiele oplossing afstemmen op de intentie in het regeerakkoord, waar de eenmalige toelage gefinancierd zou worden door de werkgevers. (zie pagina 42 van Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024). 

 

Wat moet jij als student doen?    

In de eerste plaats moet je zelf niets doen. Op basis van de gegevens uit de Databank Hoger Onderwijs (DHO), krijg je van ons eerst een verwittiging wanneer je in aanmerking komt. De procedure is de volgende:   

 • Op drie verschillende data gaan we in DHO na welke studenten een diploma bachelor Verpleegkunde behaalden met een studieomvang van 240 studiepunten:

  • In de week van 3 augustus 2020 om de eerste zitstudenten op te vangen;

  • In de week van 5 oktober 2020 om de tweede zitstudenten op te vangen; 

  • In de week van 21 december 2020 om de studentenmobiliteit op te vangen. 
    

 • Na elke peiling versturen we een brief naar de rechthebbende studenten. In deze brief vragen we je om naar het digitaal loket op www.studietoelagen.be te surfen 
   

 • Je geeft je gegevens als volgt door in het digitaal loket:

  • surft naar de website www.studietoelagen.be en klik op 'ga naar het loket en stel je profiel in' 

  • log in via een van de aanmeldmogelijkheden op het scherm

  • selecteer dat je namens jezelf wil inloggen 

  • kies de optie 'ik was student verpleegkunde'

  • vul je e-mailadres, bankrekeningnummer en GSM-nummer in

   je hoeft dus geen profiel in te stellen als je enkel interesse hebt in de eenmalige toelage verpleegkunde. Enkel studenten die een studietoelage willen, moeten een profiel instellen.
    

 • Eens je je betaal- en persoonlijke gegevens doorgeeft via het digitale loket:  

  • Gaan we wekelijks na voor welke rechthebbende studenten alle informatie aanwezig is; 

  • Versturen we een e-mail om  de  betaling  aan  te  kondigen  met  vermelding  van  het  rekeningnummer waarop we de toelage uitbetalen;  

  • Betalen we de toelage.  
    

We hebben de stappen in de procedure voor jou nog eens samengevat: 
 


Wanneer ontvang je de toelage? 

Zodra je je gegevens invult in het digitaal loket, en je resultaten beschikbaar zijn in DHO, kunnen we al na ongeveer een week nadat je je gegevens doorgaf de toelage aan je uitbetalen.  

 

Heb je vragen?

Stuur een e-mail naar onkostenvergoedingen.verpleegkunde@vlaanderen.be