Een voorschot op je toelage

Bij het OCMW of bij de studentenvoorziening van je universiteit of hogeschool kan je een voorschot op je school- of studietoelage vragen. Een voorschot helpt om bijvoorbeeld de periode tussen het begin van het school- of academiejaar en de ontvangst van je studietoelage te overbruggen.
Let op, de voorschottenregeling van een OCMW kan verschillen van organisatie tot organisatie. Je kan je hierover best informeren bij je eigen OCMW.

 

Recht op toelage?

Als je een toelage krijgt, betaalt de Vlaamse overheid de voorschotten die je al hebt ontvangen, rechtstreeks terug aan de studentenvoorziening of het OCMW. Het resterende bedrag van de toelage krijg je uitbetaald.

 

Terugvordering

Heb je geen recht op een toelage? Of ligt de toelage lager dan de betaalde voorschotten? Dan vordert je studentenvoorziening of het OCMW de voorschotten (of een deel ervan) van jou terug.