Cijfergegevens per onderwijsinstelling hoger onderwijs

De afdeling School- en Studietoelagen bracht allerlei cijfergegevens per onderwijsinstelling hoger onderwijs in kaart (academiejaar 2014-2015 tot en met 2016-2017).

Een opdeling per studentindeling, per opgenomen studiepunten, per studiepunten waarvoor financiering, per statuut en per beroepscode:

 

Een opdeling per verblijfstype, per financieringstype en per jokergebruik.

 

Een evolutie van het aantal beursstudenten en bijna-beursstudenten, en een overzicht per aanvraagtype.