Cijfergegevens

De cijfergegevens die hier worden vermeld, zijn steeds een momentopname. De datum van de stand van zaken wordt in het document vermeld.