Cijfergegevens

De cijfergegevens die hier worden vermeld, zijn steeds een momentopname. De datum van de stand van zaken wordt in het document vermeld.

De cijfergegevens zijn altijd een momentopname. De datum van de stand van zaken staat in het document vermeld.