Campagnemateriaal 2018-2019

Het campagnemateriaal studietoelagen 2018-2019 is bestemd voor het kleuter-, lager-, secundair en hoger onderwijs:

Je vindt in PDF:

De formulieren kun je downloaden en afdrukken, maar ze worden ook verspreid via universiteiten, hogescholen, schoolsecretariaten, CLB’s, OCMW’s, vakbonden, integratiecentra …. Ouders die problemen ondervinden bij het invullen van de aanvraag, kunnen bij die instanties terecht voor gratis hulp. Ze kunnen ook bellen naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid. Op dat nummer kunnen ze ook terecht met al hun vragen over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toelage.

Je kunt het materiaal bijbestellen via 1700 of via het bestelloket van de Vlaamse Overheid.