Berekeningsvoorbeelden

Voorbeeld A: leerling lager onderwijs - leerling secundair onderwijs - student hoger onderwijs

Voorbeeld

Een alleenstaande vrouw heeft 3 kinderen:

  • 1 kind start dit schooljaar in het lager onderwijs.
  • Het 2de kind is 66% gehandicapt en volgt secundair onderwijs in het 4de jaar aso.
  • Het oudste kind zit in het 2de jaar hoger onderwijs met een traject van 60 studiepunten en spoort naar de universiteit.

De moeder werkt deeltijds en ontvangt een alimentatievergoeding. Haar inkomen in 2018 bedraagt 16.170,39 euro (alimentatievergoeding niet inbegrepen). 80% van de alimentatievergoeding bedraagt 4.320,00 euro. Naast haar eigen woning beschikt de moeder over een tweede huis, waarvan het geïndexeerd kadastraal inkomen 1.084,00 euro bedraagt.

Leefeenheid

Het gaat om een eenoudergezin. Alleen het inkomen van de moeder telt mee in de berekening.

Aantal punten van de leefeenheid

1ste kind fiscaal ten laste van de moeder 1
2de kind fiscaal ten laste van de moeder 1
3de kind fiscaal ten laste van de moeder 1
2de kind heeft handicap 66% 1
Kind waarvoor een dossier wordt opgestart, is geen zelfstandig of alleenstaand student, maar ten laste van moeder 1

Totaal aantal punten van de leefeenheid 5

5

Extra aftrek

Het inkomen bestaat niet voor 70% uit vervangingsinkomens, dus geen extra aftrek.

KI-test

De moeder heeft onroerende goederen ‘Vreemd Gebruik’. Maar om