Ben je niet akkoord met de beslissing?

Ben je niet akkoord met de beslissing?

Als je dossier afkeurden voor een toelage afgewezen werd, als je meent recht te hebben op een hogere toelage of als je niet akkoord gaat met een terugvordering, kan je:

 • Uitleg vragen over de berekening: bel hiervoor 1700
 • Een herziening aanvragen, via telefoon, het contactformulier of per brief
 • Beroep aantekenen, per aangetekende brief

Herziening

Een herziening van je dossier kan niet alleen op jouw initiatief, maar ook op ons initiatief.

Herziening op jouw initiatief

Je kan een herziening van je dossier aanvragen binnen 6 maanden na ontvangst van de beslissing (goedkeuring, afkeuring, terugvordering) of binnen 6 maanden na kennisname van nieuwe feiten:

 • Nieuwe feiten zijn eventuele wijzigingen van nationaliteit, hoofdverblijfplaats, leefeenheid, inkomen of kadastraal inkomen. Bijvoorbeeld als je inkomen na het opstarten van je dossier gedaald is of als je gezinssamenstelling veranderd is. Laat zulke wijzigingen meteen weten. Je kan ze doorgeven tot 6 maanden nadat je ervan op de hoogte bent gebracht. Ze moeten wel hebben plaatsgevonden vóór of ten laatste op 31 december van het jaar waarin het academiejaar begint. Dat geldt ook als je er later van op de hoogte bent gesteld, of als je situatie met terugwerkende kracht is geregulariseerd.
   
 • Wanneer je bericht krijgt of je een toelage ontvangt of niet, verneem je ook op welke gegevens dat antwoord is gebaseerd. Zijn die gegevens volgens jou niet juist? Ook dan kan je een herziening vragen.

Een herziening vraag je via het contactformulier of per brief aan. Je kan nadien nog altijd beroep aantekenen.

Wil je de mogelijkheid tot herberekening eerst bespreken? Neem dan telefonisch contact op via het nummer 1700.

Herziening op ons initiatief

We kunnen je dossier op eigen initiatief herzien:

 • Als je toelage fout werd berekend (al dan niet op basis van foute informatie).
 • Als je toelage berekend werd op basis van een vermoedelijk inkomen en als nadien blijkt dat het reële inkomen daar niet mee overeenkomt.
 • Als je belastingaanslag wordt herzien.
 • Als we feiten vernemen waaruit blijkt dat een van de voorwaarden voor de toekenning van de toelage niet was vervuld.

Een herziening op ons initiatief kan voor het lopende academiejaar en de vier school- en academiejaren die daaraan voorafgaan.

Beroepsprocedure

Is je dossier afgekeurd? Vind je dat we je toelage of de terugvordering niet juist berekenden?

Dan kan je beroep aantekenen.

 • Stuur een aangetekende brief binnen 60 dagen nadat je bericht hebt gekregen van het definitieve bedrag of de definitieve weigering van de toelage.
  • Vermeld in je brief je juridische en feitelijke argumenten om in beroep te gaan.
  • Stuur je aangetekende brief naar:

Afdeling Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

 • Binnen 45 dagen na ontvangst krijg je een antwoord met de redenen waarom je beroep al dan niet wordt aanvaard.