Automatisch gestarte dossiers

Sinds het schooljaar 2013-2014 wierp de afdeling elk jaar een ‘vangnet’ uit. Dat betekent dat we zelf een dossier starten voor mensen die in 2012-2013 of later een toelage kregen, maar het lopende jaar nog geen nieuwe aanvraag deden. Uiteraard vragen we eerst of ze daar bezwaar tegen hebben.

Voor het schooljaar 2013-2014 startten we daarmee in april 2013, voor het schooljaar 2015-2016 al in december 2014. Resultaat is een gestaag stijgend aantal kandidaten met een automatisch gestarte aanvraag: 42.306 in 2013-2014, 75.811 in 2014-2015 en 115.686 in 2015-2016. Concreet sturen we die kandidaten een vooraf ingevuld formulier op basis van onze beschikbare informatie van de vorige jaren, waarna ze kunnen aangeven of alles nog klopt. Daarnaast voegden we zelf 3.740 kandidaten toe aan bestaande aanvraagdossiers.

Dit is een eerste stap in de richting van automatische toekenning, en we werken continu verder aan verbeteringen: meer en vroeger gegevens ophalen uit externe bronnen, intelligentere voorspellingen en vlottere dossierafhandeling na reactie van de burger. We doen dit ook telkens vroeger in de loop van een schooljaar om uit te komen op een voorstel van beslissing in augustus-september voor zoveel mogelijk gezinnen. Voor de hiervoor nodige ICT-ontwikkelingen kunnen we rekenen op ondersteuning van de hefboommiddelen van het programma ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’ en op eigen middelen.