Algemene cijfergegevens per school- en academiejaar

Evolutie toegekend bedrag in euro

Evolutie toegekend bedrag in euro


Evolutie aantal afgekeurde dossiers

Evolutie afgekeurde dossiers


Evolutie aantal goedgekeurde dossiers

Evolutie goedgekeurde dossiers


Evolutie aantal onderzoeken

Evolutie aantal onderzoeken


Opmerkingen: herzieningen zijn mogelijk tot 5 jaar na de start van het aanvraagjaar
Bron: databank Studietoelagen, zoals gekend op 12/03/2021