Vorming, vragen en belangrijke aandachtspunten

We voorzien net zoals de vorige jaren een aantal infosessies. Wat komt er aan bod?

  • We geven een demonstratie van het nieuwe digitale aanvraagformulier.
  • We geven een korte toelichting over het project.
  • We lichten een aantal nieuwe afspraken toe.

De informatiesessies zijn vrijblijvend en gratis. Van zodra de locaties en data vastliggen, kan je je hier inschrijven.

Voor inlichtingen, bedenkingen of technische ondersteuning kan je altijd de helpdesk raadplegen.

Als daaruit blijkt dat er extra nood is aan informatiesessies of andere bijkomende noden, dan voorziet de afdeling School- en Studietoelagen een moment.

Adres

Afdeling School- en Studietoelagen
tav Michelle Engels
Hendrik Consciencegebouw, kamer 1A14
Koning Albert II laan 15
1210 Brussel

E-mail

michelle.engels@ond.vlaanderen.be
 

Waar moet ik als intermediaire partner zeker op letten?

Bij elke aanvraag dient de burger een mandaatgeving (zie bijlage onderaan) te ondertekenen. Hierbij geeft de aanvrager toestemming aan de intermediair om voor de burger een aanvraag in te dienen en daarbij horende vertrouwelijke gegevens te mogen bekijken. Deze mandaatgevingen hoeft de intermediaire partner niet op te sturen, maar dient de organisatie wel zelf bij te houden. Dit in tweevoud, één voor de aanvrager en één voor de organisatie.

Tip: De meeste velden kunnen op voorhand al elektronisch worden ingevuld, dit bespaart manueel werk.
 

Instructies en aandachtspunten