Stap 4: we checken of je binnen de inkomensgrenzen valt

  • Kijk in de linkerkolom naar het aantal punten van je leefeenheid.
  • In de rechterkolom staat de maximuminkomensgrens voor dat aantal punten. Het inkomen van je leefeenheid (zoals berekend in stap 1 en 2) mag niet hoger liggen dan het cijfer vermeld in de kolom maximumgrens.

Aantal punten in je leefeenheid

Maximumgrens (euro)

Minimumgrens (euro)

0

17.530,32

 7.952,95

1

25.890,44

14.372,37

2

32.435,44

16.619,19

3

37.660,54

18.509,32

4

43.325,62

19.650,58

5

50.310,68

20.779,96

6

55.040,72

21.909,28

7

57.570,79

23.038,62

8

60.100,82

24.167,95

9

62.685,81

25.297,29

10

65.435,86

26.426,63

  • Je inkomen ligt boven de maximumgrens: geen toelage
  • Je inkomen is gelijk aan de maximumgrens: minimumtoelage
  • Je inkomen is gelijk aan of lager dan de minimumgrens: volledige toelage
  • Je inkomen ligt tussen de maximumgrens en de minimumgrens: gedeeltelijke toelage (= percentage van de volledige toelage, berekening volgens formule)
  • Je inkomen is lager dan of gelijk aan een 10de van de maximumgrens: uitzonderlijke toelage (specifieke voorwaarden)